Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan twaalf jaar geleden dat inmiddels minstens 1.500 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken.
Afgelopen jaren heeft de hele regio Utrecht zich gekeerd tegen dit verbredingsplan. Niet alleen meer dan honderdduizend burgers, maar ook de besturen van de stad Utrecht en de provincie Utrecht.

Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Maar die ban is gebroken. In het coalitieakkoord van december 2021 staat dat de nieuwe coalitie op rijksniveau in overleg met de regio wil bekijken of een oplossing ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen. Provincie en gemeente Utrecht moeten nu de handschoen gaan oppakken. De Kerngroep Ring Utrecht heeft al aangetoond middels het SUUNTA 2 rapport dat het kan, binnen de bak. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft inmiddels laten weten dat ze concreet aan alternatieven gaan werken.

Maar intussen gaan het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat (RWS) nog gewoon door met de voorbereidingen voor het oude plan. Heeft de nieuwe minister Mark Harbers (VVD) tegen RWS gezegd dat ze moeten stoppen? Heeft hij al toegezegd dat hij stopt met het voorbereiden van het Wijzigingsbesluit, zoals zijn voorganger november 2021 aankondigde? Nee dus. De strijd is nog steeds niet gestreden! Ook ons beroep bij de Raad van State loopt nog steeds door.

 

Het laatste nieuws

Bekende Utrechters strijden in video tegen verbreding van de A27

Bekijk hieronder de video met het spoken word gedicht van Vincent Bijlo.

Zembla: de strijd over asfalt

Bekijk hieronder de aflevering van Zembla waarin de strijd van bewoners tegen de verbreding in beeld gebracht wordt. David tegen Goliath.

Zembla: de stijd over asfalt

Zembla gezien? David tegen Goliath. Steun de KRU

De KRU organiseert met regelmaat crowdfundingscampagnes. De opbrensten hiervan gebruiken we voor de website, publiciteitscampagnes, het opstellen van rapporten en, voor het grootste deel, voor de juridische ondersteuning in de ook nu weer lopende beroepsprocedure bij de Raad van State.
Ook buiten de crowdfundingscampagnes om kunnen we je steun goed gebruiken. Je donatie kun je overmaken naar bankrekening NL59 TRIO 039 020 55 32 t.n.v. Kerngroep Ring Utrecht.

Inschrijven nieuwsbrief KRU

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekaptLees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: minimaal 8 jaar

Lees meer...