Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat inmiddels minstens 1.500 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken.

Ondanks onze overwinning bij de Raad van State mei 2019 gaat de minister door op haar heilloze weg. De stad Utrecht en de provincie Utrecht zijn tegen, heel veel bewoners van Utrecht en omgeving zijn tegen, verkeersdeskundigen raden het af, de Commissie m.e.r. zet vele vraagtekens. Toch zet VVD minister Cora van Nieuwenhuizen 17 november 2020 glimlachend haar handtekening onder het besluit om de A27/A12 te verbreden. Het nieuwe Tracébesluit  A27/A12 Ring Utrecht is 2 december 2020 gepubliceerd. Tegen dit besluit kon tot uiterlijk 13 januari 2021 beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Op 13 januari 2021 heeft de KRU haar beroep, ondertekend door vele andere organisaties, ingediend. Intussen is ook de eerste grote succesvolle actie achter de rug: de fietsdemo op 6 december 2020 met bijna 2000 deelnemers. En op 18 februari 2021 besteedde Zembla aandacht aan de strijd van bewonersgroepen en natuurorganisaties tegen de ongewenste verbreding.

Hieronder: Zembla: de strijd over asfalt.

Zembla gezien? David tegen Goliath. Steun de KRU

Je donatie kun je overmaken naar bankrekening NL59 TRIO 039 020 55 32 t.n.v. Kerngroep Ring Utrecht.

Steun de KRU

De KRU organiseert met regelmaat crowdfundingscampagnes. De opbrensten hiervan gebruiken we voor de website, publiciteitscampagnes, het opstellen van rapporten en, voor het grootste deel, voor de juridische ondersteuning in de ook nu weer lopende beroepsprocedure bij de Raad van State.
Ook buiten de crowdfundingscampagnes om kunnen we je steun goed gebruiken. Je donatie kun je overmaken naar bankrekening NL59 TRIO 039 020 55 32 t.n.v. Kerngroep Ring Utrecht.

 

 

 

Actueel

Beroep tegen verbreding
A27/A12 Ring Utrecht
ingediend bij Raad van State

Inschrijven nieuwsbrief KRU

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekaptLees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: minimaal 8 jaar

Lees meer...