Diederik Samson

Knok door tegen verbreding Ring Utrecht!

Diederik Samsom: als je wilt doorknokken, knok ook door tegen de verbreding

Diederik Samsom wil opnieuw lijsttrekker worden van de PvdA. Hij heeft voor dat doel een manifest gepubliceerd: “Doorknokken!” met als ondertitel: “Knokken voor een duurzame economie, een zorgzame samenleving en een verbonden Nederland”.

Tijdens een lijsttrekkerspresentatie in Woerden afgelopen zondag werd hem gevraagd wat hij vindt van de plannen tot verbreding van de Ring Utrecht. Samsom: “Ik ben absoluut niet overtuigd van het nut van die verbreding. Maar ik houd mij aan een politieke belofte.” Daar verwijst hij naar het regeerakkoord met de VVD, waarin staat dat “in deze kabinetsperiode de besluitvorming over de Ring Utrecht (2×7) wordt afgerond”. Let wel: de besluitvorming, niet welk besluit

De vraag is nu: tot wanneer is hij gehouden aan die belofte? De verkiezingen komen snel dichterbij, en inmiddels heeft de PvdA haar concept verkiezingsprogramma al gepubliceerd.

By Tessa Posthuma de Boer, Partij van de Arbeid.

Concept verkiezingsprogramma: opnieuw beoordelen

Meest opvallende zin:

“Wij zijn terughoudend met de aanleg van nieuwe autoverbindingen. Alleen de echt noodzakelijke nieuwe verbindingen leggen we aan. Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak. “

Alle bestaande plannen, dus ook de verbreding van de Ring Utrecht!
Een plan, waarvan een mede door de PvdA fractie gevraagde maatschappelijke kosten/baten analyse (mkba) heeft uitgewezen dat het financieel niet rendabel is.
Een plan, dat het kappen van vele honderden bomen in Amelisweerd tot gevolg heeft.
En een plan, dat de files niet zal oplossen, maar versterken, omdat de files bij de afslagen naar de stad alleen maar hardnekkiger zullen zijn.

Diederik, je bent met een groen hart de politiek ingestapt. Je bent mede-indiener van een Klimaatwet. Je partij wil af van die autoplannen. Raadsleden en Statenleden, en wellicht menig Kamerlid, voelen zich er doodongelukkig bij.
Zorg dat een eventueel besluit op zijn minst wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, om je eigen programma een kans te geven! Geef alternatieven voor deze zinloze kaalslag de ruimte, te beginnen tijdens het MIRT overleg op 28 november.

Foto Diederik  Samsom: Tessa Posthuma de Boer, Partij van de Arbeid

Share This