De petitie

Ruim 8.600 mensen lieten hun stem horen

De petitie is gesloten en is op maandag 28 november aangeboden in Den Haag

Minister Schultz wil de Ring Utrecht verbreden (snelwegen A27 en A12).
Gevolgen: 14 rijstroken in de bak bij Amelisweerd en een 12 meter hoog verkeersplein bij Rijnsweerd. 8 jaar bouwwerkzaamheden en verkeerschaos. En een hoog technisch risico tijdens de bouw bij Amelisweerd en Lunetten. Een ramp voor stad en natuur, vinden bewoners- en milieuorganisaties.

Ruim 8.600 mensen hebben, door de petitie te ondertekenen, de politiek laten weten dat dit een slecht plan is. En dat er alternatieven zijn: inzetten op fiets, openbaar vervoer en slimme mobiliteit!

Op maandag 28 november bood John Buitink namens de Kerngroep Ring Utrecht de petitie tegen de verbreding van de A27 en A12 aan, aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

De petitie werd aangeboden voorafgaand aan de commissievergadering waarin de MIRT, waar de plannen voor de verbreding van de A27/A12 deel van uitmaken, aan de orde zou komen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

In onderstaand filmpje een verslag (wacht even tot het verkeer is uitgeraast).

 

Geachte voorzitter, mijn dames en heren. Dank dat u de tijd neemt om naar ons te luisteren en ons de tijd geeft.

1. Wij staan hier om uit naam van ruim 8.600 Nederlanders,  u te vragen, als onze vertegenwoordiger, van deze dag een historisch dag te maken. Wij vragen u om samen met minister Schultz te besluiten om de Planstudie Ring Utrecht niet door te laten gaan en de verbreding niet uit te voeren.

2. Het gaat niet alleen om de bomen van Amelisweerd of het met onbekende technieken bouwen nabij de folieconstructie. Het gaat ons ook om de jarenlange stagnatie van het verkeer en de vele om te rijden kilometers en wat dit doet met de leefomgeving.

3. Het gaat ons erom dat de verbreding uiteindelijk niets anders oplevert dan files van nog groter omvang dan nu het geval is.

4. Jarenlang hebben wij ons wegennet uitgebreid met het idee dat we ooit het punt zullen bereiken dat zelfs op de meeste drukke momenten van de dag  iedereen toch vlot door kan rijden.  Resultaat is slechts dat files blijven bestaan. Zelfs dat files toenemen. Niemand vindt dit fijn. Of je nu  vrachtwagenchauffeur bent , een dagje op stap gaat, of naast de snelweg woont.

5. Is het niet op de snelweg zelf dat het verkeer stagneert, dan stagneert  het verkeer meer en meer op de toe- en afritten.  Gegevens van onder meer het bedrijf TOMTOM laten dit zien.  Met een terugslag op de snelweg zelf, dus toch weer file,  en een terugslag tot zelfs in de woonwijken toe.  Daar ligt het verkeersprobleem van de toekomst.  In de stad, in de woonwijken is er geen ruimte om nog meer  straten te maken of ruimte te besteden aan parkeerplekken.

6. In Nederland mag iedereen een eigen  keuze maken, net wat jou het meest oplevert.  De keuze van veel mensen om dagelijks in de  file te staan heeft  blijkbaar meer voordelen  dan  nadelen. File is geen probleem anders hadden mensen wel andere keuzes gemaakt. Dat is een kwestie van marktwerking.

7. Meer asfalt, zo vinden wij, is doormodderen tegen beter weten in. Innovaties  waarmee de bestaande ruimte beter benut kan worden bieden wél betere kansen  voor een duurzame oplossing.

8. Met  duurzaam bedoelen wij  zowel een oplossing voor langere tijd als ook minder schadelijke oplossingen voor de leefomgeving. Laten wij nu geen geld over de balk gooien. Laten wij de 1,2 miljard euro niet besteden aan een risicovolle onderneming, aan een doodlopende weg!

9. In het regeerakkoord  wordt de innovatiekracht van het bedrijfsleven  geroemd. Zij brengen ons , zo schrijven onze bruggenbouwers de heren Rutte en Samson, naar een duurzame technologie,  een duurzame economie en groene groei waarmee Nederland haar economische concurrentievermogen kan versterken. Hierop  moet Nederland inzetten, ook als het om op een slimme manier van A naar B te gaan. Niet morgen maar vandaag.

10. En daarom kan u, Tweede Kamer, samen de met Minister Schulz niet anders besluiten dan de plannen voor de verbreding Ring Utrecht vandaag stop te zetten.

11. Namens allen ondertekenaars van de petitie: Stop verbreding Ring Utrecht, vóór schoon vervoer! Zet in op slim en schoon vervoer.

Share This