Publicatie Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12

Voorbereidingen voor het indienen van het beroep bij de Raad van State van start gegaan

Zoals aangekondigd is op 2 december het aangepaste Tracébesluit openbaar gemaakt. Een eerste vluchtige lezing levert het beeld op van een plan dat slechts op hele beperkte schaal is aangepast ten opzichte van het in 2019 door de Raad van State vernietigde Tracébesluit.
T.a.v. de stikstofproblematiek wordt er op gerekend dat de nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurde stikstofwet en de 100 km maatregel (die rotmaatregel) genoeg stikstofruimte biedt om de verbredingsplannen door zetten. We gaan zien hoe de Raad van State daar deze keer over oordeelt.

Verder is er meer ruimte gevonden voort natuurcompensatie, al vallen er ook in dat verhaal genoeg gaten te schieten.
Bomen planten in een gebied dat al groen is en reeds bestaande natuurplannen inzetten om tot compensatie te komen weegt nou niet echt op tegen de vernietiging van een groot aantal honderd tot tweehonderd jaar oude bomen.

De inhoudelijke specialisten van de Kerngroep Ring Utrecht zijn samen met juridische adviseurs momenteel druk bezig om het Tracébesluit door te akkeren. Daarvoor was het wel nodig om de stukken zelf te kopiëren, want in het inmiddels 1,5 miljard euro kostende project was voor het Ministerie van I&W geen ruimte om de Kerngroep Ring Utrecht te voorzien van meer dan één geprint exemplaar van het Tracébesluit. Over minachting voor de inwoners van Utrecht gesproken.

Saillant detail: het Tracébesluit ligt wettelijk verplicht ter inzage op een aantal locaties, waarbij wel gewaarschuwd wordt dat vanwege kerst en corona de locaties mogelijk beperktere openingstijden hebben. Desondanks blijft de wettelijke termijn van 6 weken om de stukken in te zien staan, net als de uiterlijke datum voor het indienen van het beroep. Timing is everything…

De leden van de Kerngroep Ring Utrecht die zich met de voorbereidingen voor het beroep bezig houden, zullen we aanstaande zondag misschien niet zien bij de fietsdemonstratie vanaf de jaarbeurs naar Amelisweerd & Rhijnauwen. We hopen natuurlijk dat ze in veelvoud vervangen zullen worden door betrokken Utrechters die het bos van Amelisweerd willen redden van de motorzaag.

Dossier Tracébesluit Ring Utrecht 2020
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!