Raad van State vraagt eerst advies

STAB onderzoekt technische argumenten in beroep A27

Raad van State vraagt eerst advies

De Raad van State (RvS) heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor milieu en ruimtelijke ordening (STAB) om advies gevraagd in de beroepszaak over het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12.
Ewald Korevaar, juridisch adviseur van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU), verwacht dat de STAB-deskundigen de technische aspecten van het tracébesluit grondig zullen bekijken.
De RvS vraagt STAB om advies vanwege alle technische aspecten van het tracébesluit. Het komt de laatste jaren zelden voor dat deze deskundigen worden ingeschakeld bij beroepszaken over wegverbredingen, vertelt Korevaar. ‘Dat komt omdat de wettelijke termijn van de beroepszaak dan niet haalbaar is. Maar blijkbaar vond de Raad van State het in deze zaak echt nodig.’

Ruime opdracht
Opdracht aan STAB is om ‘de feitelijke situatie en de gevolgen van het tracébesluit, voor zover nodig voor de behandeling van de beroepen’ te beschrijven. Welke technische argumenten STAB precies zal onderzoeken, weet Korevaar niet zeker. ‘Eén van onze technische argumenten gaat over de schade voor Amelisweerd door de dalende grondwaterstand als gevolg van de verbreding van de bak. Wij voeren aan dat de gebruikte grondwatermodellen van Rijkswaterstaat niet adequaat zijn. Het Waterschap heeft trouwens ook sterke twijfels over de waterstaatkundige onderbouwing van het tracébesluit. Ik verwacht dat STAB daar zeker aandacht aan zal besteden. Net als aan de verkeersvariant uit ons SUUNTA-2-rapport en een aantal ecologische argumenten.’

Vertraging en wijzigingsbesluit in 2022
De deskundigen gaan zich eerst inlezen, daarna partijen horen en waarschijnlijk ook in Amelisweerd zelf kijken. Dan stellen ze een conceptadvies op waarop de gehoorde partijen kunnen reageren. Uiterlijk 15 februari 2022 moet het STAB -rapport er liggen. Tot die tijd komt er zéker geen uitspraak van de RvS. Daar komt nog bij dat de minister van Infrastructuur de RvS onlangs heeft geïnformeerd in maart 2022 met een wijzigingsbesluit op het tracébesluit te komen. Dit vanwege een wetswijziging, waardoor de 5 km-rekenafstand voor de stikstofdepositie bij wegen verbreed is naar (maximaal) 25 km. ‘De kans bestaat dat de RvS daarna nog aanvullend advies vraagt,’ zegt Korevaar. ‘Wij kunnen ook nog tegen de wijziging in beroep gaan en onze beroepsgronden aanvullen. Mogelijk houdt de RvS pas na de zomer van 2022 zitting over ons beroep tegen de verbreding van de A27.’

Gedegen werk
Korevaar benadrukt dat STAB veelal gedegen werk levert, en dat de Raad van State een gevraagd advies zwaar laat wegen. ‘Meer onderzoek naar de technische zaken is voor onze beroepszaak naar verwachting gunstig. Daardoor krijgt de technische duiding meer gewicht in de zaak. Mooi zo!’

 

KRU STAB

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige op het gebied van het fysieke leefomgeving. STAB levert uitsluitend advies aan de (bestuurs)rechter, en alleen op diens verzoek. De onpartijdige en onafhankelijke positie van STAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ewald Korevaar MOB
‘Ik denk dat STAB zeker naar de verkeersvariant uit ons SUUNTA-2-rapport zal kijken’
‘Door het STAB-advies krijgt de beroepszaak bij de RvS meer technische duiding. Mooi zo!’
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!