Rapport CPB en PBL: Kansrijk Mobiliteitsbeleid

  • De kosten van een weguitbreiding zijn erg hoog, vooral de inpassingskosten. Dat zijn bijv. de kosten voor geluidsschermen, nieuwe onderdoorgangen, enz. Het zijn de kosten om de weg in te passen in de omgeving. Daardoor zijn de kosten snel veel hoger dan de baten. Dit geldt ook voor een deel van de wegprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenplan van de minister (MIRT). De Ring Utrecht hoort daar bij.
  • Vooral in stedelijk gebied moet men zoeken naar een no-regret variant, waar je geen spijt van kunt krijgen. Zo’n plan zou de welvaart moeten verhogen, ongeacht de toekomstverwachtingen. Dus ook bij een laag economisch scenario, met weinig autoverkeer. Is er niet zo’n ontwerp, dan moet je zo flexibel mogelijk zijn zodat er nog geen definitief besluit hoeft te worden genomen. Een project kan bijv. worden uitgesteld of in fasen worden uitgevoerd.
  • Het rapport geeft tal van aanbevelingen voor beleid. In grootstedelijk gebied is een uitbreiding van OV zeer zinvol. Het voorbeeld van de Utrechtse Uithoflijn wordt genoemd. Bepaalde vormen van prijsbeleid zijn zinvol. Een hele serie maatregelen m.b.t. het autoverkeer wordt bekeken en daarvan zijn er vele toepasbaar. Beleid voor (elektrisch) fietsen is zinvol. Slim mobiliteitsbeleid speelt mee in diverse maatregelen.
  • Het CPB heeft in 2014 een Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse gemaakt voor de Ring Utrecht, als second opinion. Toen zeiden ze: weguitbreiding levert economisch verlies op, uitstel is verstandig. Dit nieuwe rapport bevestigt dat.

Het rapport van de CPB en PBL kun je hier lezen: Kansrijk Mobiliteitsbeleid.
De pdf opent in een nieuw tabblad.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!