Uitstel verbreding Ring is  best mogelijke optie

Quick scan bevestigt advies CPB 2014: uitstel kan leiden tot grote maatschappelijke winst

In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio de kosten en baten van het project Ring Utrecht in kaart gebracht middels een maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA).  De uitkomst van deze MKBA was, dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn.  In 2015 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de verwachte economische groei naar beneden bijgesteld. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht wat dit betekent voor de MKBA.

Ga hier naar het Rapport van Decisio.
De downloadable pdf opent in een nieuw venster.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!