Rijkswaterstaat belooft betere communicatie naar bewoners

Gebrekkige communicatie schaadt vertrouwen

Rijkswaterstaat belooft betere communicatie naar bewoners

Dat is kort gezegd de uitkomst van een overleg van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) met Rijkswaterstaat in december vorig jaar. RWS zegt een aparte projectwebsite over de Ring Utrecht te maken. Verder belooft ze contact op te nemen met de verschillende wijkbureaus van Utrecht om informatie aan te leveren voor hun nieuwsbrieven. En KRU en RWS gaan elk kwartaal met elkaar om de tafel zitten.

Dat mag ook wel, na het zoveelste ‘incident’ (zie kader). Het bericht dat RWS komend voorjaar de aanbesteding van het zuidelijk deel (A27 vanaf Kromme Rijn, waaronder de bak bij Amelisweerd) gaat starten, hebben we mogen lezen in de bestuursovereenkomst van RWS met gemeente en provincie. Toch beweert minister Cora Nieuwenhuizen met droge ogen in een brief aan de Tweede kamer van 7 december dat Rijkswaterstaat ‘regulier overlegd en afgestemd heeft met partijen en bewoners, vertegenwoordigd in de Kerngroep Ring Utrecht’. Het is dat we zelf om een overleg hebben gevraagd met RWS en de Tweede Kamer leden hebben geattendeerd op de voorgenomen aanbesteding.

Risico’s liggen bij de aannemer
In het overleg vragen we nogmaals naar hoe RWS denkt om te gaan met de risico’s van de folieconstructie. Als risico’s worden benoemd verzakkingen aan woningen, scheuren van het folie in de bak, dramatische daling van het grondwater waardoor Amelisweerd verdroogt. In 2018 heeft RWS proeven gedaan met de grondwaterbemaling. Daaruit is gebleken dat langdurige bemaling geen optie is om te voorkomen dat de folie in de bak gaat scheuren. Dus: aannemers die mee gaan doen aan de aanbesteding worden gevraagd om ‘aanvullende technieken’. En wanneer het misgaat en de kosten uit de klauwen lopen, zijn de aannemers dan verantwoordelijk? De Kerngroep zegt onder andere daarom: laat de bak met rust, kap geen bomen van Amelisweerd en kies voor 2×6.

Communicatie?

Voorjaar 2018: bomen en struiken worden gekapt. Oplettende voorbijgangers attenderen KRU hierop. Na uitzoekwerk bij verschillende instanties verklaart RWS dat dit kappen bij reguliere onderhoudswerkzaamheden hoort.
Zomer 2018: RWS laat weten via een persbericht dat er 28 hectare extra aan bomen en struiken gekapt moeten worden. Bij het Tracébesluit in 2016 was vergeten dat als de weg verbreed wordt, de aannemer ruimte nodig heeft om te kunnen werken.
Najaar 2018: fietspad langs de A12 wordt afgesloten vanwege werkzaamheden langs de A12. Na bellen komen we erachter dat Stedin extra buizen voor kabels moet gaan leggen. Ook hier: een oplettende fietser, die dit ziet.
November 2018: als klap op de vuurpijl lezen we in de bestuursovereenkomst, geattendeerd door een gemeenteraadslid, dat RWS met de aanbesteding wil starten voordat er een uitspraak van de Raad van State ligt.

De bouwwerkzaamheden aan de Ring Utrecht A27/A12 brengen risico’s met zich mee.

Niet gemelde werkzaamheden binnen de grenzen van het projectgebied.

Onverwachte afsluiting fietspad.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!