Rijkswaterstaat wil duizenden bomen en struiken extra kappen

Nog eens 28 ha aan natuur wordt opgeofferd aan een heilloze weg

Rijkswaterstaat wil duizenden bomen en struiken extra kappen

In totaal gaat het om zo’n 28 hectare langs de A27, A12 en A28 en in de verschillende knooppunten. Een snel rekensommetje: dat is gelijk aan 42 voetbalvelden. Dit komt dus bovenop alle bomen en struiken die al zouden moeten verdwijnen voor de verbreding. Rijkswaterstaat zegt dat dit nodig is voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Rijkswaterstaat heeft dit niet eerder voorzien en komt nu met een wijziging van het zogeheten Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Absurd, onbegrijpelijk, niet te geloven.

De Kerngroep Ring Utrecht hield hierover op 9 juli 2019 een bijeenkomst in het Milieucentrum.

De Kerngroep Ring Utrecht vindt dat het echt tijd is om te stoppen met dit geldverslindende project en te kiezen voor andere oplossingen. De plannen voor de verbreding van de Ring dateren al van tien jaar geleden. Al die tijd heeft de Rijksoverheid halsstarrig vastgehouden aan de verbreding van de A27 tot 2×7 rijstroken. Naast een toenemende verkeersoverlast voor de stad Utrecht betekent dit een nieuwe aanslag op het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd.

Nog meer overlast en verlies voor de wijken langs de snelwegen
Stel dat de verbreding doorgaat, wat betekent dit voor de bewoners in de wijken langs de snelwegen? Wij vragen ons af wat het betekent voor de leefbaarheid als alle groenstroken gekapt worden. Denk ook aan de stank en de herrie dag in dag uit gedurende zes tot acht jaar van de bouwwerkzaamheden. En het duurt daarna minstens twintig jaar voordat er weer sprake is van bomen en struiken van een beetje vergelijkbare omvang als nu. Het eerst aanleggen van de beloofde hogere geluidsschermen: is daar nog wel plek voor?
Rijkswaterstaat zegt dat ze alle extra te kappen bomen en natuur gaan compenseren. Waar weten ze alleen nog niet. Het kan in ieder geval niet allemaal in Utrecht. En verder vragen wij ons af of de gevolgen voor flora en fauna in dit gebied zijn geïnventariseerd en meegenomen.Na de zomervakantie komt het nieuwe plan zes weken ter inzage en kunnen we beroep aantekenen.

Maar ook is dit nieuwe Tracébesluit een goed moment om echt serieus naar alternatieven te kijken. Nut en noodzaak van deze verbreding zijn niet bewezen. Het alternatief bijvoorbeeld van 2x 6 rijstroken binnen de bestaande bak in Amelisweerd en een maximum snelheid op de Ring van 80 km/uur is nooit serieus inhoudelijk meegenomen. Het is veel goedkoper, want die hele bak hoeft dan niet op de schop, wat heel veel risico’s kent. Het scheelt zeker € 500.000.000. Dit kan dan besteed worden voor de door zowel gemeente als provincie gewenste schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets.

Persbericht Rijkswaterstaat:
 Wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016

 

 

Groenstroken, zoals deze bij Lunetten, vormen een buffer tussen de snelweg en de aangrenzende woonwijken. Geluid, fijnstof en uitlaatgassen worden in ieder geval nu nog deels afgevangen door deze groenstroken, maar tijdens de verbredingswerkzaamheden (minimaal 6 tot 8 jaar) en een lange periode daarna, totdat de bomen weer volgroeid zijn, zal daar geen sprake van zijn.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!