Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie I&W: stevige kanttekeningen bij spoedwet stikstof

Juridische experts: twijfels over juridische houdbaarheid

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie I&W:
stevige kanttekeningen bij spoedwet stikstof

Donderdag 12 december vond op initiatief van de Kamerleden Schonis (D66) en Kröger (GroenLinks) een rondetafelgesprek plaats over het maatregelenpakket stikstof in relatie tot de 7 wegenprojecten. De spoedwet wil door landelijke verlaging van de maximumsnelheid en minder eiwitrijk veevoer dat er ‘stikstofruimte’ komt voor de woningbouw en 7 snelwegprojecten waaronder de Ring Utrecht.
Zes deskundigen, waaronder onze jurist Ewald Korevaar, gaven aan dat daar heel wat haken en ogen aan zitten.

Niet doorgerekend

Het RIVM maakte duidelijk dat – in tegenstelling tot wat de minister heeft gesuggereerd – zij niet hebben doorgerekend of het maatregelenpakket voldoende ‘stikstofruimte’ biedt om specifiek elk van de 7 snelwegprojecten (waaronder de Ring Utrecht) uit te voeren. Daarvoor moet je veel preciezere berekeningen maken en dat hoorde niet tot de opdracht*.

Natuurbelang voorop
De juristen Bondine Kloostra en Marieke Kaajan benadrukten ieder dat elk project moet worden getoetst op de Habitatrichtlijn en dat in die toetsing altijd het natuurbelang voorop staat. Zolang de natuurkwaliteit van een Natura 2000 gebied niet verbetert, kan het project geen goedkeuring krijgen. Dat geldt voor welke tovertruc dan ook die het Rijk zou willen bedenken.
Alle juristen knikten instemmend toen onze jurist Ewald Korevaar aan het einde zei dat we over twee á drie jaar misschien weer op dezelfde plek weer dezelfde discussie zouden voeren.

Meer lezen: zie de verschillende position papers, die deze deskundigen hebben opgesteld.

*De Kerngroep Ring Utrecht heeft deze berekening wél gemaakt m.b.t. het effect van de verbreding voor het Natura2000-gebied op de Veluwe: Verbreding Ring Utrecht slokt stikstofruimte Veluwe op.

Foto ter illustratie. Bron: Tweede Kamer.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!