Ons alternatief: slimme en duurzame mobiliteit in de regio

De vijf meest effectieve alternatieve oplossingen

Hoe kunnen we die 1,2 miljard euro – nu ALLEEN uitgetrokken voor meer asfalt – beter besteden? Met welke maatregelen krijg je écht minder files, minder auto’s op de weg en een beter bereikbare stad en regio? Maatregelen waarbij het bos van Rijksmonument Amelisweerd gespaard blijft. Duurzame maatregelen die bijdragen aan het halen van de doelen van het klimaatbeleid.

De klimaatvriendelijkste oplossingen zullen daarom over tien jaar voor de meeste mensen een aantrekkelijk alternatief moeten vormen. Utrecht mist de boot, wanneer we niet NU al  veel investeren in een regio – dekkend Utrechts lightrail/tramnet, een veel beter spoornet met intercitytreinen, verbonden met andere regionale netwerken,  en een dekkend netwerk van doorfietsroutes in de hele regio. Daarnaast is het verlagen van de maximumsnelheid op de ring een goedkope oplossing die morgen kan worden ingevoerd.

Vijf effectieve maatregelen op een rij.

Een vorm van kilometerheffing of prijsbeleid
Dit is misschien wel de meest effectieve maatregel van allemaal. Vele organisaties bepleiten dit dan ook. Eerlijker betalen voor mobiliteit maakt de alternatieven voor automobiliteit veel aantrekkelijker. Een algemene kilometerheffing werkt overal in Randstedelijk gebied en heeft dus een veel groter effect dan het verbreden van de Ring alleen. Kabinet Rutte 3 noemt in haar regeerakkoord het beprijzen van het vrachtverkeer. Het is een begin.

Openbaar Vervoer-netwerk (OV)uitbreiden en beter benutten
Meer tramlijnen in de stad biedt een goed alternatief voor korte autoritten. Maar het is ook belangrijk om bestaande treinstations beter te benutten, door het stedelijke OV (tram, bus) en het fietsnetwerk hier optimaal op aan te sluiten. De fiets en de trein vormen immers een gouden combinatie: de trein voor de afstand en de fiets voor de snelle aansluiting vanuit woning of werk. Het is in Nederland vooral deze combinatie van fiets en trein die de afgelopen tien jaar flink is gegroeid.

Fietspaden en snelfietspaden aanleggen in de hele regio
Een derde van het autoverkeer op de Ring Utrecht is stadsverkeer, nog eens een derde is regionaal verkeer. Een groot deel van al die ritten kan prima met de fiets, al dan niet elektrisch. De stad Utrecht is hier al mee bezig en de Provincie Utrecht heeft ook hoge ambities voor de fiets. Slim, want in de stad is de fiets vaak sneller dan de auto en het scheelt ook nog eens ruimte. Rijstroken en parkeerplaatsen voor auto’s nemen immers veel ruimte in beslag.

Een of meerdere dagen per week thuiswerken of telewerken
Niet reizen is een simpele manier om het aantal reiskilometers te beperken en files op te lossen. De duurzaamste reiskilometer is de kilometer die je niet maakt. Veel mensen hebben niet meer dan een laptop en een internetverbinding nodig om te kunnen werken. De reistijd die je bespaart, kun je aan leukere dingen besteden.

Een lagere maximum snelheid helpt om luchtvervuiling en geluidhinder rond snelwegen te verminderen. Een snelheid van 80 km/u verhoogt de capaciteit op de snelweg. Daardoor heb je geen extra rijstroken nodig.

Je beperkt namelijk de snelheidsverschillen, het stroomt beter door. En daardoor ontstaan minder ongelukken en minder files als gevolg van die ongelukken. Vergis je niet in welk effect dat kan hebben. Ruim een kwart van alle files heeft ongevallen (19%) of incidenten (8%) als oorzaak.

We staan niet alleen
In hun publicatie Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2016)geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan dat andere oplossingen dan aanleg van meer asfalt beter en meer rendabel zijn. Zij bepleiten een goed afgestemde mix van investeringen in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Daarmee stimuleer je duurzaam vervoer en verlicht je tegelijkertijd de druk op de ringwegen. Ook het Nationale Kennis Platform voor Infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) noemt in verschillende rapporten alternatieve maatregelen.

Meer informatie over alternatieven is te vinden op de website van de Kracht van Utrecht.

Kilometerheffing of prijsbeleid

 

Meer fietspaden en snelfietspaden

 

Beter Openbaar Vervoer-netwerk (OV)
Thuiswerken of telewerken
Verlagen maximum snelheid
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!