Duurzame en gezonde mobiliteit voor de Utrechtse regio

Utrechters kiezen al voor combinatie fiets + OV

Hoe kunnen we de meer dan 1200 miljoen – nu ALLEEN uitgetrokken voor meer asfalt – beter besteden? Met welke maatregelen krijg je in de toekomst écht minder files, minder auto’s op de weg en een beter bereikbare stad en regio? Maatregelen waarbij het bos van Rijksmonument Amelisweerd gespaard blijft en de CO2 uitstoot in de provincie Utrecht gaat dalen.

Trendbreuk: meer fiets en OV
We pleiten al jaren: investeer in fiets en OV en een combinatie ervan. Zorg voor een schaalsprong.
En wat blijkt? Het gecombineerde gebruik van fiets en trein groeit veel en veel harder dan het autoverkeer in de regio. Onderzoek van het Kenniscentrum voor Mobiliteitsbeleid KiM laat zien dat inwoners van zowel hoogstedelijke als laagstedelijke gebieden steeds meer kiezen voor duurzaam vervoer. Met name in en naar stedelijke gebieden zoals Utrecht zit de groei van de mobiliteit al jarenlang niet in de auto, maar veel meer in de fiets en de trein. Steeds meer Utrechtse organisaties en bedrijven stimuleren de aanschaf en het gebruik van de e-fiets (nu ook fiscaal interessant). Utrecht is ook nog eens landelijk koploper in autodelen.
De groei van de Utrechtse regio betekent hoe dan ook dat investeringen in een fiets- en OV-netwerk toch al nodig zijn. Zowel gemeente als provincie Utrecht zijn daarvan overtuigd. Zij kiezen nu voor snelfietsroutes, uitbreiding van het tramnetwerk en mogelijk nieuwe stations.

Lagere maximum snelheid
Een snelheid van 80 km/u verhoogt de capaciteit op de snelweg. En heel belangrijk: het vermindert luchtvervuiling en geluidhinder rond snelwegen. Bij 80 km/u beperk je namelijk de snelheidsverschillen, het stroomt beter door. Daardoor heb je geen extra rijstroken nodig. Het ingenieursbureau Suunta heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht laten zien dat een verbreding naar 2×6 rijstroken binnen de bak goed mogelijk is en aan alle voorwaarden van het Rijk op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voldoet. Bovendien is deze oplossing miljoenen goedkoper.

Een of meerdere dagen per week thuis telewerken
Niet reizen is een simpele manier om het aantal reiskilometers te beperken en files op te lossen. De duurzaamste reiskilometer is de kilometer die je niet maakt. Veel mensen hebben niet meer dan een laptop en een internetverbinding nodig om te kunnen werken. Anno 2020 is het een anti-coronamaatregel. Steeds meer bedrijven in de banken, verzekering en IT- sector  en bij overheidsdiensten beseffen nu dat thuiswerken voor veel mensen een goede optie is. Thuiswerken is niet meer van tijdelijke aard.

Een vorm van kilometerheffing of prijsbeleid
Dit is misschien wel de meest effectieve maatregel van allemaal. Alle deskundigen en een aantal organisaties, zelfs de ANWB, zijn het er over eens dat beprijzing – betalen voor gebruik – zal leiden tot een meer bewuste keuze wanneer je de auto gebruikt. Ook bij het Rijk begint men te beseffen dat beprijzing van autogebruik onontkoombaar is. Het is tot taboe verklaard voor deze kabinetsperiode, maar dat zal na de komende verkiezingen in 2021 wel eens anders kunnen zijn.

Kies voor het klimaat
We staan mondiaal, nationaal en regionaal voor een enorme opgave om de klimaatverandering te keren. In de provincie Utrecht dragen verkeer en vervoer voor maar liefst 40% bij aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. Een klimaatbewuste keuze op het gebied van mobiliteit helpt geweldig om die uitstoot te laten dalen. En dat betekent: kiezen voor fietsen, wandelen en emissieloos openbaar vervoer. De door het Rijk gewenste asfaltverbreding is precies de verkeerde keuze en volkomen achterhaald. Het is een aanslag op de natuur en de kwaliteit van leven in onze stad en regio. En bovendien een enorme verkwisting van geld. Juist in onze regio is de keuze voor een schoon en duurzaam alternatief ook nog eens een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de klimaatcrisis.

Lees meer: Kracht van Utrecht.

September 2020

Kilometerheffing of prijsbeleid

 

Meer fietspaden en snelfietspaden

 

Beter Openbaar Vervoer-netwerk (OV)
Thuiswerken of telewerken
Verlagen maximum snelheid
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!