Stad én regio Utrecht: maak een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid

Oplossingen voor duurzame mobiliteit

Stad én regio Utrecht:
ontwikkel een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid

Dit vangt de groeiende regionale mobiliteitsvraag op een passende manier op waardoor verbreding van A27/A12 en de bak bij Amelisweerd overbodig wordt. Het huidige verbredingstraject moet van tafel. Het bos kan behouden blijven.

Visie
Alleen door mobiliteit tijdig en op regionaal niveau te organiseren kan Utrecht in de toekomst bereikbaarheid garanderen en zich blijven ontwikkelen als een sterke, aantrekkelijke en gezonde regio van Nederland. Dit vraagt om een schaalsprong in denken en doen in Utrecht waarbij stad en regio nauwer samenwerken aan een gezonde toekomst.

Wij willen snel een intensievere en effectievere samenwerking tussen Gemeente Utrecht, omliggende gemeenten, de Provincie en het Rijk, om te komen tot een ambitieus en uitvoerbaar bereikbaarheidsplan voor de Utrechtse regio. Dit plan koppelt de belangrijkste knelpunten aan concrete projecten van voldoende schaalgrootte die op kortere en langere termijn oplossingen bieden voor de regio met aantoonbaar nut en noodzaak voor Provincie en Rijk. Lees meer in het visiedocument.

Oproep
Wij nodigen lokale politieke partijen, bestuurders, burgerinitiatieven, belangenorganisaties, individuen en andere belanghebbenden uit ons standpunt te delen door de urgentie uit te spreken van een regionaal gedragen mobiliteitsvisie. Ondersteund met krachtig beleid en concrete projecten in de regio Utrecht. Wij hebben deze visie ook aan de voorzitter van de nationale Klimaattafel Mobiliteit Annemiek Nijhoff gestuurd.

Oplossingen voor duurzame mobiliteit
KRU is ervan overtuigd dat goede oplossingen bestaan uit een sterke en slimme combinatie van regionale infrastructuur voor fiets, OV en auto zodat er voor iedere behoefte en onder alle omstandigheden opties zijn. We willen duurzame en gezonde vormen van mobiliteit met de minste impact op klimaat en leefmilieu, zoals onder andere ontwikkeld door Kracht van Utrecht (KvU).

Samenwerken aan een gezonde toekomst.
Een sterke en slimme combinatie van regionale infrastructuur voor fiets, OV en auto.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!