Statenverkiezingen: stem tegen verbreding!

en vóór maximaal 80 km/uur op de Ring Utrecht

Statenverkiezingen: stem tegen verbreding!

Woensdag 20 maart kiezen wij een nieuw provinciaal bestuur. De provincie is een belangrijke speler waar het gaat om de strijd voor behoud van natuur en gezondheid, en tegen overlast van het verkeer. De provincie gaat niet over het Rijkswegenbudget, maar wel over de toekomst van de regio en de keuze voor openbaar vervoer- en fietsalternatieven als alternatief voor de verbreding. Het zou mooi zijn wanneer zij daarvoor samen optrekt met alle betrokken gemeenten.

Er moet dan wel een meerderheid zijn in de Provinciale Staten die tegen de huidige plannen tot verbreding naar 2×7 rijstroken is, en vóór een duurzaam regionaal alternatief.
Vind je het leuk om aan een stemwijzer mee te doen om te kijken welke partij het meest met jouw opvattingen overeenkomt? Ga dan naar www.mijnstem.nl. In deze stemwijzer zijn ook vragen opgenomen over de 80 km/uur maximaal en over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Wat lezen wij in de verschillende verkiezingsprogramma’s?
Duidelijk en onomwonden tegen verbreding van de bak in Amelisweerd en vóór maximaal 80 km/uur op de Ring zijn D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Het is opmerkelijk hoe de PvdA duidelijk afstand neemt van de schade die het in de vorige kabinetsperiode heeft aangericht.

De ChristenUnie formuleert het voorzichtiger: de partij is voor 80 km/uur op de Ring en ze wil de Ring ‘zoveel mogelijk’ binnen de bak. De VVD wil als vanouds alle vervoerswijzen, dus ook autowegen. Het CDA vindt dat er meer moet worden geluisterd naar bewoners en reizigers, maar  onthoudt zich van een mening over de Ring Utrecht.

Wat valt op?
Het valt op dat zo langzamerhand bij de meeste partijen het kwartje begint te vallen dat de gangbare oplossingen op het gebied van bereikbaarheid niet meer voldoen. Vooral het fietsbeleid krijgt bij bijna alle partijen veel meer aandacht, ook bij de VVD. De enige partij die niets in fietsgebruik ziet, is de PVV die geheel feitenvrij durft te stellen dat het fietsgebruik toch al jaren niet toeneemt. Daarnaast willen bijna alle partijen liefst emissievrij openbaar vervoer, iets wat een paar jaar geleden nog haast als een utopie werd gezien.

Stemadvies?
‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ is een uitspraak die ook op de standpunten van de politieke partijen van toepassing is. Het standpunt van de provinciale D66 wijkt bijvoorbeeld af van het door regeringsdeelname bepaalde standpunt van de landelijke D66. De PvdA heeft zich vanwege diezelfde reden in het verleden landelijk een slecht pleitbezorger tegen de verbreding getoond. Enige hoop is dus een coalitie op provinciaal niveau die zich hard maakt voor regionale zeggenschap over de mobiliteits- en bereikbaarheidsuitdaging in de provincie Utrecht. Naast politieke wil zal dit dus ook nog flink wat lobbykracht vergen om de al ver gevorderde plannen voor de verbreding Ring Utrecht A27/A12 van tafel te krijgen ten faveure van een samenhangend mobiliteitsplan voor de hele regio waarin alle vormen van vervoer meegenomen worden. Lees hier hoe eraan gewerkt wordt: Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit voor Utrechtse regio.

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!