Stikstof bij de A27/A12: nog een reden voor 80 km max

Minder stikstofuitstoot, minder geluidshinder, betere doorstroming, grotere verkeersveiligheid, minder fijnstof en roet, betere luchtkwaliteit en gezondheid

Stikstof bij de A27/A12: nog een reden voor 80 km max

De verbreding van de Ring A27/A12 is stilgelegd vanwege de stikstof. Maar welk effect heeft stikstof in de nabijheid van de A27/A12? Op de natuur en de mensen?

Om te beginnen maken we onderscheid tussen de diverse vormen van stikstof. De ongebonden vorm is onschadelijk. Bijna 80% van de lucht die we inademen bestaat uit stikstof. Het probleem zijn de gebonden vormen, want dat zijn meststoffen voor planten zoals brandnetel. Als die gebonden vormen te veel in de bodem terecht komen, dan worden andere planten weggedrukt.

De twee belangrijkste vormen van gebonden stikstof zijn ammoniak en stikstofoxiden. Ammoniak wordt het meest uitgestoten door landbouw. Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbrandingsprocessen. Van wat er in Nederland in totaal neerslaat, komt ongeveer 35% uit het buitenland en de Noordzee. Van wat Nederlandse bronnen vervolgens zelf bijdragen komt 70% van de landbouw (intensieve veehouderij!), 17% van verkeer (weg, water, lucht) en 10% van huishoudens.

Natura 2000 en Amelisweerd
De stikstofdiscussie gaat vooral over hoeveel er neerslaat in de beschermde natuur, in de Natura 2000 gebieden. Omdat landbouw vaak dichtbij en snelwegen zelfs vaak door Natura 2000 gebieden lopen, zijn dat de belangrijkste veroorzakers van overbemesting van natuur in de Natura 2000 gebieden.
En de natuur van Amelisweerd? Al het bosgebied van Amelisweerd is deel van de Ecologische Hoofdstructuur, inmiddels Natuur Netwerk Nederland. Zo’n twintig jaar geleden is het Natura 2000 netwerk vastgesteld. Die gebieden vallen onder Europese bescherming, zoals de Habitatrichtlijn. Amelisweerd hoort daar niet bij, wellicht omdat er toen werd gedacht dat andere gebieden nog meer bescherming verdienden.

Klei en zand
De bodem van Amelisweerd is klei en dat is wat minder ‘gevoelig’ voor neerslag van stikstof. Het heeft wel degelijk effect maar zandgrond zoals op de Veluwe, Natura 2000 gebied, is heel erg stikstofgevoelig. Zelfs zo gevoelig dat de gevolgen voor de toename van het verkeer op de Ring Utrecht als gevolg van de verbreding reden was voor de Raad van State om het plan naar de prullenbak te verwijzen. Het effect van het snelwegverkeer op de Veluwe-natuur, tientallen kilometers verder, telt.  

Luchtvervuiling
Vaak ook wordt stikstof in de discussies over luchtvervuiling genoemd. De Europese normen voor luchtvervuiling zijn er zelfs op gebaseerd. Het gaat dan om stikstof in de lucht en niet in de bodem. In de lucht zijn stikstofoxiden relatief onschadelijk voor de gezondheid van gezonde mensen. Het is wel schadelijk voor mensen die last hebben van hun luchtwegen bijvoorbeeld astma. En als er in de lucht veel stikstof zit, dan woon je dichtbij een autoweg of bij Schiphol of een zeehaven. Dan zit er ook veel roet en fijnstof in de lucht en dat is schadelijk voor iedereen. En dit geldt dus ook voor de A27/A12 en de tienduizenden bewoners in de wijken langs deze snelwegen. 

Alle reden voor 80 km max op de Ring Utrecht
Maximumsnelheid terugbrengen op de snelwegen is een van de aanbevelingen van de commissie Remkes om de stikstofuitstoot terug te brengen. Dat vermindert de stikstofuitstoot. 80 km vermindert ook de geluidhinder door het verkeer en bevordert de doorstroming op de snelweg en de verkeersveiligheid. Bovendien komt er dan minder fijnstof en roet in de lucht, dus goed voor luchtkwaliteit en gezondheid van bewoners. Bij 80 km hoef je ook de weg niet tot 2×7 rijstroken te verbreden. En dat scheelt weer veel geld.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!