Stikstof, de A27 en ons Beroep – vervolg

Stop met voorbereidingen wijzigingsbesluit!
3 mrt, 2022

Stikstof, de A27 en ons Beroep – vervolg

Ons beroep tegen het Tracébesluit (TB) 2020 bij de Raad van State loopt nog steeds. November 2021 kondigde de vorige minister Barbara Visser aan  opnieuw een Wijzigingsbesluit in 2022 te gaan publiceren. We weten dat de ambtenaren van Rijkswaterstaat nog steeds hieraan werken. Ze zijn nog niet teruggefloten door de nieuwe minister van I&W Mark Harbers (VVD). De Raad van State heeft afgelopen januari in een brief aan de minister gevraagd of het nog zin heeft de lopende procedure af te handelen. In maart moet minister Mark Harbers met een antwoord komen.
Hoe staat het er nu voor, anno februari 2022, in het stikstofdossier?  

Recapitulerend: januari 2021 vond de Raad van State de berekeningen voor een ander wegenproject (verlenging van de A15) niet acceptabel, omdat bij uitbreiding van snelwegen de stikstofuitstoot niet verder dan 5 km van de auto werd berekend, terwijl bijvoorbeeld boeren voor een staluitbreiding over heel Nederland moesten rekenen. Zomer 2021 heeft het toenmalige kabinet besloten om een nieuwe rekengrens voor alles en iedereen tot op 25 km vast te stellen. Met die rekenmethode is een nieuw tracébesluit voor de A15 vastgesteld. Daar loopt op dit moment ook een beroep tegen. Die rekengrens van 25 km staat nu weer volop ter discussie. De Raad van State heeft namelijk begin februari 2022 besloten advies te vragen aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak(STAB), waarbij de vraagstelling nog veel ruimer is dan alleen die 25 km afkapgrens. Pas rond de zomer van 2022 wordt de uitspraak van de Raad van State in de A15-zaak op basis van dat advies verwacht. Pas dan is er meer duidelijkheid over de juridische houdbaarheid van deze huidige rekenmethode.

Stand van zaken bij A27: stoppen met voorbereidingen wijzigingsbesluit!
Deze uitspraak is ook van belang voor het Tracébesluit Ring Utrecht. Dus dit TB en het voorgenomen Wijzigingsbesluit on hold zetten, voorbereidingen stoppen en afwachten, zou de meest logische stap zijn. Maar tot nu toe werkt RWS gewoon door aan de voorbereidingen. De minister wil kennelijk niet langer wachten. Over verspilling van belastinggeld gesproken……

De Kerngroep denkt dat de minister die haast heeft omdat hij voor alles wil voorkomen dat hij ook andere berekeningen dan alleen stikstofcijfers over moet doen. Bij nieuwe verkeersberekeningen namelijk zal zeker blijken dat het hele project overbodig is. Dat was overigens al te voorzien in 2016; dus lang voordat corona in het spel kwam. Daarom hebben ook vorige ministers stelselmatig geweigerd de oude berekeningen over te doen. De weigering om meer realistische verkeerscijfers te gebruiken zal ook zeker een rol spelen bij het beroep van de Kerngroep bij de Raad van State. De Raad van State heeft inmiddels ook voor het TB A27/A12 de STAB advies gevraagd over (onder andere) de verkeerscijfers. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de minister juridisch mag uitgaan van verouderde verkeerscijfers. Dat advies zal een dezer dagen afgeleverd worden.

De Kerngroep Ring Utrecht roept daarom Tweede Kamerleden op de minister op zijn huid te zitten en te vragen onmiddellijk te stoppen met de voorbereidingen. De ambtenaren van Rijkswaterstaat kunnen hun tijd beter besteden door met de regio samen de alternatieven op een rij te zetten.

Stikstofdepositie Ring Utrecht Natura2000 Veluwe

Stikstofdepositie als gevolg van Ring Utrecht ter hoogte van Natura 2000gebied Veluwe daar waar sprake is van overschrijding van de Kritische DepositieWaarde (KDW), berekend aan de hand van de inmiddels verouderde afkapgrens van 5 km. Bron: Stichting Economisch Instituut voor de Bouw/Royal Haskoning DHV, november 2021.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!