Stikstof: RIVM meet met twee maten

Stikstofuitstoot wegverkeer anders berekend dan stikstofuitstoot landbouw en industrie

Stikstof: RIVM meet met twee maten

Het RIVM hanteert twee modellen voor de berekening van stikstofdepositie. Zo wordt de stikstofuitstoot van wegverkeer anders vastgesteld dan de emissie van landbouw en industrie. Dit model voor wegverkeer wordt gebruikt voor het verlenen van een vergunning voor (snel)wegen en wegverbreding. Bij wegverkeer wordt slechts tot 5 kilometer ver gekeken. Maar tien procent van de stikstofuitstoot van verkeer slaat binnen twintig kilometer neer. En de overige 90%? Weggetoverd? Die wordt niet meegerekend.

We vroegen het Gerard Cats (Kracht van Utrecht), betrokken bij de Kerngroep Ring Utrecht en de strijd tegen de verbreding van A27/A12. Gerard weet alles van het model dat RIVM hanteert.
‘Ik ontdekte drie jaar geleden al dat het model voor het wegverkeer een veel te lage depositie berekent. Dichtbij een weg geeft het maar de helft van wat het zou moeten zijn, verder weg wordt de fout nog veel groter. De bijdrage van wegverkeer wordt afgekapt op een afstand van 5 km. Terwijl een boer bij een staluitbreiding zijn stikstofuitstoot tot wel 200 km verderop moet berekenen. Ik heb gevraagd aan TNO en RIVM hoe dit zat. Antwoord van RIVM: …’

Het tv programma 1vandaag besteedde 24 juni en 15 juli 2020 uitgebreid aandacht aan deze ‘fout’.


Wat betekent dat voor de verbreding van de A27/A12?
Bij de verbreding van de A27/A12 heeft de minister het altijd over de draaischijf van Nederland, want ruim een derde van het  langskomende autoverkeer gaat van de ene kant van het land naar de andere kant, stel 120 km. Voor de stikstofberekeningen die bij het nieuwe Tracébesluit moeten worden geleverd, telt de minister alleen het stukje van 5 km rond Utrecht mee. Zo wordt het voor het ministerie wel erg gemakkelijk om te zeggen dat ze aan de stikstofeisen kan voldoen als de Ring wordt verbreed. Maar als er een spoorverbreding bij Utrecht moet worden doorgerekend, dan rekent de minister opeens met het andere model. Dan tellen wel alle 120 km mee.

Commissie Hordijk: maak een einde aan deze ongelijke behandeling
Het kabinet heeft dit jaar de wetenschap gevraagd om de rekenmethodes tegen het licht te houden. Waar Gerard Cats al eerder achterkwam is bevestigd door deze commissie, met de officiële naam Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Voor industrie en landbouw geldt dat hun effect op de stikstofneerslag in alle Nederlandse Natura 2000-gebieden wordt berekend. Dit geldt niet voor emissies van het verkeer: daar worden de stikstofconcentraties tot op 5 kilometer afstand van wegen berekend. De commissie stelt voor een eind te maken aan die ongelijke behandeling. Lees hier het rapport: ‘Meer Meten. robuuster rekenen.

Gerard Cats tenslotte: Wij kunnen ons niet voorstellen dat een rechter dit straks zou accepteren. Maar als de minister doorgaat op deze weg, zullen wij vanuit de Kerngroep Ring Utrecht op het vinkentouw zitten om dit bij onze bezwaarprocedures goed naar voren te brengen.

Geïnteresseerd in de technische verschillen tussen de modellen: lees het artikel van Gerard Cats (pdf opent in een nieuw venster).

Lees ook de analyse in Trouw: Verbreding A27 twijfelachtig door onzekerheid over meetmethode stikstofuitstoot.

Afbeelding 1 uit het artikel van Gerard Cats.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!