Stikstofbesluit Raad van State haalt besluit tot verbreding Ring Utrecht onderuit

PAS voldoet niet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn

Stikstofbesluit Raad van State haalt besluit tot verbreding Ring Utrecht onderuit

Het huidige plan van het Rijk om de Ring Utrecht tot 2×7 rijstroken te verbreden en Amelisweerd verder aan te tasten maakt geen kans bij de Raad van State. Die conclusie trekt de Kerngroep Ring Utrecht uit de uitspraak van de Raad van State vandaag over het gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In navolging van het Europees Hof stelt de Raad van State dat de PAS geen garantie biedt dat de kwaliteit van natuurgebieden niet verder verslechtert door toename van stikstofuitstoot.

De Raad van State doet deze uitspraak naar aanleiding van bezwaren tegen een aantal uitbreidingsplannen voor intensieve veehouderij. De Raad van State geeft daarbij zelf aan dat haar oordeel net zo goed geldt voor andere plannen zoals voor wegenprojecten of biomassacentrales.  De Programmatische Aanpak  Stikstof zelf is namelijk niet houdbaar als manier om plannen te toetsen.

Dit betekent ook dat de onderbouwing van het Tracébesluit tot verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) op dit punt onderuit gaat, en ook niet zomaar is te herstellen. De garantie dat de natuur niet verslechtert is met de huidige plannen niet te geven. Het is dus hoog tijd voor andere keuzes.

Het is tijd om te kiezen voor een betere luchtkwaliteit, voor minder herrie en minder verkeersoverlast. Voor minder dure oplossingen, zodat er ook geld is voor iets anders dan asfalt. Voor een plan dat de natuur spaart en minder risico’s biedt voor de grondwaterhuishouding.

Het wordt tijd dat het Rijk eieren voor haar geld kiest, afziet van plannen die niet meer van deze tijd zijn en kiest voor duurzame vormen van bereikbaarheid voor onze mooie regio.

Persbericht en video van de Raad van State over de uitspraak vandaag:
PAS mag niet als toe­stem­mings­ba­sis voor ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­bruikt

Beeld: still uit de videotoelichting van de Raad van State, Eric Helder, Persstaatsraad. Bron: RvS.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!