Stikstofdrama gaat verder

Het Rijk stopt voorlopig met aanleg van nieuwe Rijkswegen
10 apr, 2023

Stikstofdrama gaat verder

Eind maart komt Minister Harbers met opvallend nieuws. Het Rijk gaat voorlopig geen nieuwe wegen meer aanleggen of verbreden. Alleen projecten die al zijn aanbesteed, kunnen doorgaan. Het is de bedoeling dat al het geld dat voor aanleg of verbreding is gereserveerd, de komende twee a drie jaar gebruikt wordt voor achterstallig onderhoud van wegen en bruggen.

Tijdens een commissiedebat op 30 maart in de Tweede Kamer komt de aap uit de mouw. De minister stelt dat er gewoon geen stikstofruimte is voor nieuwe wegenplannen, waaronder dus ook de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Dat er nu vol wordt ingezet op het inhalen van achterstallig onderhoud is vooral ook omdat de wegenbouwsector anders omvalt en bedrijven failliet gaan.

De ViA15: Raad van State keurt gebruik afkapgrens stikstof goed
Een volgende wending is de tussenuitspraak afgelopen woensdag 5 april van de Raad van State (RvS) over de ViA15. Dat is de voorgenomen verbinding tussen de A12 en de A15 bij Zevenaar. Het is een tussenuitspraak over de methodiek die het Rijk gebruikt om de neerslag (depositie) van stikstof te bepalen. Wat tel je mee, wat wordt niet meegeteld? De RvS gaat nu akkoord met de keuze van het Rijk om de grens bij 25 km vanaf de snelweg te leggen. De stikstof die verder dan 25 km vanaf de snelweg op een Natura 2000 gebied hoef je niet toe te rekenen aan de snelweg. Die uitspraak is ook van belang voor de Ring Utrecht en Amelisweerd omdat daar dezelfde methode wordt gebruikt.

Er komt nog een definitieve uitspraak
Er is veel over deze uitspraak te zeggen omdat de depositie verder dan 25 km van de snelweg niet wordt meegenomen. De uitspraak heeft veel kenners en juristen dan ook verrast. De RvS zegt wel, dat dit maar een tussenuitspraak is. De bezwaren tegen de passende beoordeling (gaat de natuur in N2000 gebieden er inderdaad niet op achteruit?) en de externe saldering (het opkopen van boerderijen) worden nog apart behandeld. Daar komt dus nog een definitieve uitspraak over.

Stikstof moet omlaag: algemene maatregelen blijven nodig
Verder stelt de RvS dat het niet meenemen van de depositie voorbij de 25 km niet betekent, dat die niet bestaat. Die wordt alleen niet aan dit specifieke project toegerekend. De stikstofdepositie in Nederland is nog altijd veel te hoog en moet door algemeen Rijksbeleid omlaag. De overheid moet daar absoluut maatregelen nemen. De RvS geeft in deze uitspraak niet aan hoe dat moet gebeuren en het kabinet komt er voorlopig ook niet uit.
Maar het is dus mogelijk dat bij een volgende uitspraak de Raad van State op de rem gaat staan en zal eisen dat de stikstofdepositie eerst breed moet worden aangepakt. Ook de Europese Commissie kan hier misschien wel een rol in spelen.

Wat betreft de Ring Utrecht en Amelisweerd is het van belang hoe de RvS tegen de passende beoordeling aankijkt en of zij akkoord gaat met de wijze van externe saldering door het opkopen van boerderijen om daarmee stikstofruimte te creëren voor de verbreding van de A27.
Wij (Kerngroep Ring Utrecht) gaan dit na met onze juristen.

Verder heeft Minister Harbers de Tweede Kamer laten weten dat hij eerst het regionale alternatief, dat in de maak is, afwacht voor hij een besluit neemt. Ook als de Raad van State al eerder het huidige Tracébesluit mocht goedkeuren, wat wij overigens niet verwachten!

Ring Utrecht A27 Lunetten
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!