Acties 2016

Terugblik op een bewogen jaar

Zienswijze van de Kerngroep Ring Utrecht

De zienswijze die de KRU tijdens het OTB heeft ingediend vind je hier: Zienswijze KRU. Een samenvatting en uitleg vind je hier. De reactie op deze zienswijze is de basis voor de beroepsprocedure in 2017 (actueel).

Acties 2016: petitie, zienswijze en demonstratie

Zienswijze

1376 zienswijzen ingediend op Ontwerp Tracébesluit, ook zienswijzen van de gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt en de provincie In de maanden mei en juni zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend op het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. De meeste zijn erg kritisch. Waaronder een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring Utrecht en haar deelnemende organisaties is ingediend. Er zijn ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Ongeveer 600 mensen hebben de Zienswijze Schrijfhulp van de Kerngroep Ring Utrecht gebruikt. Een samenvatting van bezwaren is hier te vinden. Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in een zienswijze om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is eveneens de zienswijze, die de Provinciale Staten via een breed ondersteunde motie hebben ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn de Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet goedgemaakt, en dat moet wel volgens de wet. Dat is belangrijk, omdat de provincie daar zelf over gaat. De inhoud van de motie die als zienswijze is ingediend, vind je hier. Lees hier wat er verder met de zienswijzen gaat gebeuren: zienswijze en rechtszaak.   Bewaren Bewaren Bewaren

Demonstratie en manifestatie 5 juni 2016

 

Honderden mensen waren op deze warme zondag aanwezig om te laten zien dat het verzet tegen de verbreding breed leeft. Zie petitie.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Najaar 2016

Actie: verspreid petitie en steun ons met een gift voor onafhankelijk onderzoek!

beeld petitieNajaar 2016 hebben 8.600 inwoners van Utrecht petitie ondertekend. Deze petitie is op 28 november 2016 aan de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu aangeboden. Zie petitie.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  • onderzoekHeel belangrijk is ook onafhankelijk onderzoek om de Tweede Kamer te overtuigen en als ondersteuning in de rechtszaal. Daarvoor is veel geld nodig en het kan alleen met financiële ondersteuning van veel mensen. Juist in deze cruciale periode is onderzoek nodig en zijn resultaten op korte termijn van groot belang. Ondersteun ons daarom met een gift! Dat kan op banknummer NL59 TRIO 039 020 55 32 ten name van Kerngroep Ring Utrecht, Utrecht. Onder vermelding van “Donatie KRU” (Let op, haal de spaties er uit als je kopieert).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Besluit over verbreding Ring Utrecht waarschijnlijk na Tweede Kamerverkiezingen. Dus jouw stem telt!

verkiezingen2Het wordt belangrijk wat je straks in maart gaat stemmen. Hieronder vast wat informatie over de politiek tot nu toe. In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdDieren zich ingezet tegen de plannen en ook moties ingediend. Onder meer voor oplossingen ‘binnen de bak’* en een maximumsnelheid van 80 km/uur op dit deel van de Ring. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de Kamerfractie van de PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de snelweg-agenda van minister Schultz van Haegen (VVD). De fracties van de PvdA in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. Belangrijk wordt wat er straks in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen zal staan.

De strijd is daarmee nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning kan het beroep tegen het eigenlijke Tracébesluit (TB) pas medio volgend jaar worden ingesteld. Dat valt waarschijnlijk samen met het Tracébesluit en het is na de Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de verkiezingen (in maart volgend jaar!), de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt wellicht ook de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kosten/baten analyse extra zwaar. Het plan kost veel meer dan het opbrengt, naast allerlei aspecten die niet goed in geld zijn uit te drukken.

Een tijdsbalk van wat er nu staat te gebeuren, vind je hier: na het OTB

* De “bak” is een technische term voor het verlaagde stuk in de A27 tussen Amelisweerd en Lunetten. Het noordelijke deel daarvan ligt in een soort badkuip van beton, het zuidelijke deel in een badkuip van waterkerend folie.

Het kan anders
Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn. Los de problemen in de stadsregio’s op met veel beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik, dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen hebben door dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen, nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Voor meer onderzoek zie hier.

Overzicht: een aantal belangrijke argumenten in vogelvlucht
Voor 1,2 miljard euro wil de minister o.a. 14 banen op de A27, 16 banen op de A12 en een verdubbeling van Knooppunt Rijnsweerd realiseren. Wat zijn de gevolgen en bezwaren?

  1. Opnieuw wordt een flink stuk afgehakt van landgoed Amelisweerd, het Krommerijngebied en Maarschalkerweerd bij de sportvelden. Plus diverse andere natuur, parken en groenstroken
  2. De kosten zijn veel hoger dan de baten (MKBA, Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse). Volgens CPB is uitstel de beste optie (opnieuw in 2016)
  3. De natuurcompensatie is niet rond
  4. Groot technisch risico tijdens de bouw in de zgn “foliebak” tussen Amelisweerd en Lunetten. Het folie mag niet beschadigd worden. Gevaar voor grondwaterstijging of daling, onderlopen van de weg, etc Bouwperiode kan uitlopen, de kosten oplopen.
  5. Langdurige overlast tijdens de bouwperiode van 8 jaar. Verkeerschaos, geluidsoverlast, luchtvervuiling, 24/7 bouwen Vooral bij Lunetten en Rijnsweerd/ Uithof
  6. Extra gezondheidsschade
  7. Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die juist toenemen. Je kunt de snelwegen dan wel verbreden en daardoor meer verkeer aantrekken, maar binnen de stad kun je niet verbreden. Daar loopt het dus vast. Bovendien geeft Rijkswaterstaat zelf al aan dat o.a. bij Knooppunt Lunetten meer files ontstaan door het project.
  8. Volgens de wet had er al lang betere geluidsbescherming moeten zijn. Door dit project wordt dat alleen maar uitgesteld, mogelijk zelfs tot na de bouwperiode!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share This