Tijdlijn verbreding Ring Utrecht A27/A12

Geschiedenis van de plannen vooreen heilloze weg...

Hieronder zie je de tijdlijn m.b.t. het project verbreding Ring Utrecht A27/A12. De tijdlijn start in 2005 als de eerste contouren voor het verbredingsplan zich beginnen af te tekenen en loopt door tot vandaag de dag, de fase waarin we te zitten te wachten totdat de minister een herzien Tracébesluit vaststelt.
Op de tijdlijn komt je momenten van belangrijke politiek besluiten tegen, belangrijke procedurele stappen in de aanloop naar het (inmiddels vernietigde) tracébesluit en de acties en activiteiten die door de jaren heen gevoerd zijn.
Je kunt deze geschiedenis ook als pdf downloaden: Tijdlijn 2005-2020.

Stop Verbreding Ring Utrecht A27/A12

2016
29 / 11 / 2016
17 / 06 / 2016
05 / 06 / 2016
14 / 03 / 2016

Ontwerp-Tracébesluit

RWS legt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Ring Utrecht van 2x 7 rijstroken ter inzage. Hierop volgt een periode van het indienen van zogenaamde zienswijzen. De..Lees meer...

2014
30 / 06 / 2014

702 varianten 2×7, maar geen 2×6 binnen de bak

RWS rekent, uitgaande van 2×7, naar eigen zeggen wel 702(!) varianten door. Maar een door de Kerngroep Ring Utrecht voorgestelde variant van 2×6 binnen de..Lees meer...

04 / 03 / 2014

MKBA: verbreding alleen rendabel bij hoge economische groei

Eindelijk wordt de MKBA openbaar. Uit deze analyse komt dat de verbreding alleen bij hoge economische groei van 3% rendabel is. Het Centraal Plan Bureau..Lees meer...

2013
07 / 03 / 2013

Advies Commissie Schoof: wassen neus

Minister Schultz stelt de Commissie Schoof in die de besluitvorming nagaat. Deze Commissie komt met een dubbel verhaal. In 2009 heeft de Commissie Elverding geadviseerd..Lees meer...

2012
05 / 11 / 2012

Politieke uitruil voorkomt heroverweging

Als het kabinet-Rutte I valt, lijkt er een kans op heroverweging bij het Rijk. Nieuwe Tweede Kamer met nieuwe woordvoerders toont zich kritisch. Dan wordt..Lees meer...

2011
31 / 01 / 2011

Vaststelling voorkeursalternatief

Het Rijk stelt de verbreding naar 2×7 vast als Voorkeursalternatief. Provinciale Staten: nieuw college met VVD/CDA/GL/D66. Krappe meerderheid van de Staten is voor verbreding naar..Lees meer...

2010
15 / 10 / 2010

Rapport ‘Fietskracht van Utrecht’ & oprichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU)

KvU werkt samen met Strukton, APPM en de Fietsersbond aan een verdere uitwerking van een alternatief, wat leidt tot het rapport KvU 2.0 en het..Lees meer...

Share This