Tijdlijn verbreding Ring Utrecht A27/A12

Geschiedenis van de plannen voor een heilloze weg...

Hieronder zie je de tijdlijn m.b.t. het project verbreding Ring Utrecht A27/A12. De tijdlijn start in 2005 als de eerste contouren voor het verbredingsplan zich beginnen af te tekenen en loopt door tot vandaag de dag, de fase waarin we in afwachting zijn van het oordeel van de Raad van State t.a.v. het door de KRU ingediende beroepsschrift met betrekking tot het door de minister vastgestelde deels herziene Tracébesluit.
Op de tijdlijn komt je momenten van belangrijke politiek besluiten tegen, belangrijke procedurele stappen in de aanloop naar het (inmiddels vernietigde) eerste tracébesluit en de acties en activiteiten die door de jaren heen gevoerd zijn.
Je kunt deze geschiedenis ook als pdf downloaden: Tijdlijn 2005-2020.

Stop Verbreding Ring Utrecht A27/A12

Ontwerp-Tracébesluit

RWS legt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Ring Utrecht van 2x 7 rijstroken ter inzage. Hierop volgt een periode van het indienen van zogenaamde zienswijzen. De..Lees meer...

702 varianten 2×7, maar geen 2×6 binnen de bak

RWS rekent, uitgaande van 2×7, naar eigen zeggen wel 702(!) varianten door. Maar een door de Kerngroep Ring Utrecht voorgestelde variant van 2×6 binnen de..Lees meer...

MKBA: verbreding alleen rendabel bij hoge economische groei

Eindelijk wordt de MKBA openbaar. Uit deze analyse komt dat de verbreding alleen bij hoge economische groei van 3% rendabel is. Het Centraal Plan Bureau..Lees meer...

Advies Commissie Schoof: wassen neus

Minister Schultz stelt de Commissie Schoof in die de besluitvorming nagaat. Deze Commissie komt met een dubbel verhaal. In 2009 heeft de Commissie Elverding geadviseerd..Lees meer...

Share This