Tijdlijn verbreding Ring Utrecht A27/A12

Geschiedenis van de plannen voor een heilloze weg...

Hieronder zie je de tijdlijn m.b.t. het project verbreding Ring Utrecht A27/A12. De tijdlijn start in 2005 als de eerste contouren voor het verbredingsplan zich beginnen af te tekenen en loopt door tot vandaag de dag, de fase waarin we in afwachting zijn van het oordeel van de Raad van State t.a.v. het door de KRU ingediende beroepsschrift met betrekking tot het door de minister vastgestelde deels herziene Tracébesluit.
Op de tijdlijn komt je momenten van belangrijke politiek besluiten tegen, belangrijke procedurele stappen in de aanloop naar het (inmiddels vernietigde) eerste tracébesluit en de acties en activiteiten die door de jaren heen gevoerd zijn.
Je kunt deze geschiedenis ook als pdf downloaden: Tijdlijn 2005-2020.

Stop Verbreding Ring Utrecht A27/A12

Politieke uitruil voorkomt heroverweging

Als het kabinet-Rutte I valt, lijkt er een kans op heroverweging bij het Rijk. Nieuwe Tweede Kamer met nieuwe woordvoerders toont zich kritisch. Dan wordt..Lees meer...

Vaststelling voorkeursalternatief

Het Rijk stelt de verbreding naar 2×7 vast als Voorkeursalternatief. Provinciale Staten: nieuw college met VVD/CDA/GL/D66. Krappe meerderheid van de Staten is voor verbreding naar..Lees meer...

Rapport ‘Fietskracht van Utrecht’ & oprichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU)

KvU werkt samen met Strukton, APPM en de Fietsersbond aan een verdere uitwerking van een alternatief, wat leidt tot het rapport KvU 2.0 en het..Lees meer...

Tweede plan verbreding A27/A12

Het voorstel van een weg door Rhijnauwen wordt ingetrokken. Rijkswaterstaat komt met een plan voor verbreding naar 2×7 rijstroken. Dat betekent dus kap van veel..Lees meer...

Rapport Kracht van Utrecht

De Kracht van Utrecht biedt op 22 april 2009 haar rapport aan wethouder Mobiliteit van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie aan. In de..Lees meer...

Protestlint Amelisweerd & Rhijnauwen

Protestlint Amelisweerd & Rhijnauwen

Veel protest n.a.v. plannen Rijkswaterstaat : er wordt een menselijke keten gevormd door Amelisweerd en Rhijnauwen.

Eerste plan verbreding A27/A12

Rijkswaterstaat komt met plan voor verbreding van 2×4 naar 1×4 en 1×6, 10 rijstroken én een nieuwe verbinding door Rhijnauwen heen.

Plan nieuwe snelweg langs Vleuten

Plannen voor een betere doorstroming van het autoverkeer rondom Utrecht worden concreter. Den Haag (ministerie en Rijkswaterstaat) komt met een plan om een nieuwe snelweg..Lees meer...

Nota Mobiliteit verschijnt

Uitgangspunten: tegengaan van filevorming/vertraging op het hoofdwegennet, economische versterking van de Randstad. Vanuit de aardgasbaten word € 1,1 miljard gereserveerd voor verbetering van het snelwegennet..Lees meer...

Voorbereiding Nota Mobiliteit

Kabinet bereidt Nota Mobiliteit voor.

Share This