Tijdlijn verbreding Ring Utrecht A27/A12

Geschiedenis van de plannen voor een heilloze weg...

Hieronder zie je de tijdlijn m.b.t. het project verbreding Ring Utrecht A27/A12. De tijdlijn start in 2005 als de eerste contouren voor het verbredingsplan zich beginnen af te tekenen en loopt door tot vandaag de dag, de fase waarin we in afwachting zijn van het oordeel van de Raad van State t.a.v. het door de KRU ingediende beroepsschrift met betrekking tot het door de minister vastgestelde deels herziene Tracébesluit.
Op de tijdlijn komt je momenten van belangrijke politiek besluiten tegen, belangrijke procedurele stappen in de aanloop naar het (inmiddels vernietigde) eerste tracébesluit en de acties en activiteiten die door de jaren heen gevoerd zijn.
Je kunt deze geschiedenis ook als pdf downloaden: Tijdlijn 2005-2020.

Stop Verbreding Ring Utrecht A27/A12

2014
MKBA: verbreding alleen rendabel bij hoge economische groei

Eindelijk wordt de MKBA openbaar. Uit deze analyse komt dat de verbreding alleen bij hoge economische groei van 3% rendabel is. Het Centraal Plan Bureau…
Lees meer...

2013
Advies Commissie Schoof: wassen neus

Minister Schultz stelt de Commissie Schoof in die de besluitvorming nagaat. Deze Commissie komt met een dubbel verhaal. In 2009 heeft de Commissie Elverding geadviseerd…
Lees meer...

2012
Politieke uitruil voorkomt heroverweging

Als het kabinet-Rutte I valt, lijkt er een kans op heroverweging bij het Rijk. Nieuwe Tweede Kamer met nieuwe woordvoerders toont zich kritisch. Dan wordt…
Lees meer...

2011
Vaststelling voorkeursalternatief

Het Rijk stelt de verbreding naar 2x7 vast als Voorkeursalternatief. Provinciale Staten: nieuw college met VVD/CDA/GL/D66. Krappe meerderheid van de Staten is voor verbreding naar…
Lees meer...

2010
Rapport ‘Fietskracht van Utrecht’ & oprichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU)

KvU werkt samen met Strukton, APPM en de Fietsersbond aan een verdere uitwerking van een alternatief, wat leidt tot het rapport KvU 2.0 en het…
Lees meer...

Tweede plan verbreding A27/A12

Het voorstel van een weg door Rhijnauwen wordt ingetrokken. Rijkswaterstaat komt met een plan voor verbreding naar 2x7 rijstroken. Dat betekent dus kap van veel…
Lees meer...

2009
Rapport Kracht van Utrecht

De Kracht van Utrecht biedt op 22 april 2009 haar rapport aan wethouder Mobiliteit van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie aan. In de…
Lees meer...

Protestlint Amelisweerd & Rhijnauwen
Protestlint Amelisweerd & Rhijnauwen

Veel protest n.a.v. plannen Rijkswaterstaat : er wordt een menselijke keten gevormd door Amelisweerd en Rhijnauwen.

2008
Eerste plan verbreding A27/A12

Rijkswaterstaat komt met plan voor verbreding van 2x4 naar 1x4 en 1x6, 10 rijstroken én een nieuwe verbinding door Rhijnauwen heen.

2007
Plan nieuwe snelweg langs Vleuten

Plannen voor een betere doorstroming van het autoverkeer rondom Utrecht worden concreter. Den Haag (ministerie en Rijkswaterstaat) komt met een plan om een nieuwe snelweg…
Lees meer...

Share This