Tijdlijn verbreding Ring Utrecht A27/A12

Geschiedenis van de plannen voor een heilloze weg...

Hieronder zie je de tijdlijn m.b.t. het project verbreding Ring Utrecht A27/A12. De tijdlijn start in 2005 als de eerste contouren voor het verbredingsplan zich beginnen af te tekenen en loopt door tot vandaag de dag, de fase waarin we in afwachting zijn van het oordeel van de Raad van State t.a.v. het door de KRU ingediende beroepsschrift met betrekking tot het door de minister vastgestelde deels herziene Tracébesluit.
Op de tijdlijn komt je momenten van belangrijke politiek besluiten tegen, belangrijke procedurele stappen in de aanloop naar het (inmiddels vernietigde) eerste tracébesluit en de acties en activiteiten die door de jaren heen gevoerd zijn.
Je kunt deze geschiedenis ook als pdf downloaden: Tijdlijn 2005-2020.

Stop Verbreding Ring Utrecht A27/A12

2006
Nota Mobiliteit verschijnt

Uitgangspunten: tegengaan van filevorming/vertraging op het hoofdwegennet, economische versterking van de Randstad. Vanuit de aardgasbaten word € 1,1 miljard gereserveerd voor verbetering van het snelwegennet…
Lees meer...

2005
Voorbereiding Nota Mobiliteit

Kabinet bereidt Nota Mobiliteit voor.

Share This