Het Rijk publiceert 3 september 2018 een gewijzigd Tracébesluit Ring Utrecht. Oeps: voor de verbreding moeten nog veel meer bomen en struiken gesloopt worden. Onder andere omdat Rijkswaterstaat vergeten was werkterreinen voor de aannemers in te tekenen. Nog eens 28,1 hectare aan groen en bomen moet sneuvelen langs het hele Tracé. Bovenop de 30 hectare die al ingetekend stonden in het TB van december 2016.
RWS erkent dat voor al die gekapte bomen geen compensatie in de omgeving kan komen. Geen plek voor! Er moet maar een extra bos geplant worden ergens bij IJsselstein. Bewoners van Utrecht lijden nog eens schade.