Kerngroep Ring Utrecht heeft 13 januari 2021 samen met zeven andere organisaties  gezamenlijk beroep aangetekend tegen het Tracébesluit van het Rijk tot verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar 2×7 rijstroken. Het is ingediend bij de Raad van State.

Persbericht Beroepsschrift 14 januari 2021