Er is een alternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht dat aan alle eisen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voldoet, zonder dat de bak in Amelisweerd hoeft te worden verbreed. Deze conclusie trekt de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) uit het nieuwe, tweede rapport van het ingenieursbureau SUUNTA. Het verkeerskundig rapport is uitgegaan van alle door het Rijk gestelde ontwerpeisen en laat zien dat zelfs bij het – zeer onrealistische – hoge scenario dat het Rijk hanteert, de doorstroming aan alle gangbare eisen voldoet. Met de voorgestelde configuratie wordt de doorstroming zelfs beter dan met het Tracébesluit.