Eindelijk wordt de MKBA openbaar. Uit deze analyse komt dat de verbreding alleen bij hoge economische groei van 3% rendabel is. Het Centraal Plan Bureau adviseert het plan nu nog niet uit te voeren en ook te kijken naar het veel goedkopere 2×6 alternatief.

Antwoord van minister Schultz in de Tweede Kamer: we streven altijd naar hoge economische groei, dus dan is dit het beste scenario.

Lees hier meer over de kosten, baten en risico’s