RWS legt het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Ring Utrecht van 2x 7 rijstroken ter inzage. Hierop volgt een periode van het indienen van zogenaamde zienswijzen. De Utrechtse Gemeenteraad dient – net als het Utrechtse College – een zienswijze in tegen de verbreding. Provinciale Staten is opvallend kritisch en dient ook een zienswijze in met vragen over feitelijke onderbouwing, risico’s en de voorgestelde natuurcompensatie. De KRU dient ook een zienswijze in. Bij elkaar worden er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend.

De KRU organiseert informatieavonden en op 5 juni 2016 vindt een manifistatie in Lunetten plaats nabij het bos. In November wordt een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Mag allemaal niet baten, want regeerakkoord. Minister Schulz zet haar handtekening in december 2016. De Kerngroep Ring Utrecht wordt een Stichting en start juridische procedures.