Plannen voor een betere doorstroming van het autoverkeer rondom Utrecht worden concreter. Den Haag (ministerie en Rijkswaterstaat) komt met een plan om een nieuwe snelweg aan de westkant van de stad, de ‘A2½’, om Vleuten heen, aan te leggen. Dit kost veel geld, en Provinciale Staten van Utrecht is tegen. Het plan wordt voorlopig ingetrokken.