Als het kabinet-Rutte I valt, lijkt er een kans op heroverweging bij het Rijk. Nieuwe Tweede Kamer met nieuwe woordvoerders toont zich kritisch.

Dan wordt in het coalitieakkoord van VVD en PvdA (Rutte/Samson) een uitruil gepleegd waarbij de VVD helemaal de vrije hand krijgt op het gebied van mobiliteit. PvdA, in de Utrechtse gemeenteraad en de Provincie altijd tegen verbreding, stemt in de Tweede Kamer nu in met het verbredingsplan. Attje Kuiken (PvdA) zegt botweg: we stemmen ermee in. In het regeerakkoord staat dat de Ring Utrecht verbreed wordt naar 2×7.