De Kerngroep Ring Utrecht presenteert 6 juni het verkeerskundig onderzoek 2 x 6 rijstroken A27 binnen de bak in Amelisweerd. Deze oplossing is veilig en het zorgt voor een meer dan voldoende doorstroming van het verkeer met voldoende capaciteit op de A27 binnen de bak. Dit is in het kort de conclusie van het verkeerskundig onderzoek, uitgevoerd door bureau SUUNTA in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht. Daarmee is 2 x 6 rijstroken in plaats van 2 x 7 rijstroken – het plan van de Rijksoverheid –  een haalbaar alternatief.