KvU werkt samen met Strukton, APPM en de Fietsersbond aan een verdere uitwerking van een alternatief, wat leidt tot het rapport KvU 2.0 en het rapport ‘Fietskracht van Utrecht’.

Bewonersgroepen en milieugroepen uit Utrecht verenigen zich in een platform: Kerngroep Ring Utrecht (KRU).