De Kracht van Utrecht biedt op 22 april 2009 haar rapport aan wethouder Mobiliteit van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie aan.

In de 2e Kamer wordt een motie van GL Kees Vendrik aangenomen dat ervoor pleit om het rapport van Kracht van Utrecht te betrekken bij verdere besluitvorming rond de Ring Utrecht. In december parkeren RWS en het Ministerie het KvU-rapport aan de zijlijn wegens een negatieve kosten-baten analyse. Dat was het gevolg van het meerekenen van de spoorlijn Utrecht – Breda en tegelijk weigert het Ministerie om de baten van de eveneens voorgestelde spitsheffing of een vergelijkbaar alternatief mee te rekenen.