2020
Nog altijd is minister Cora van Nieuwenhuizen(VVD) van plan dit najaar 2020 een nieuw Tracébesluit te publiceren. In een brief dd 29 mei 2020 schrijft ze als antwoord op vragen van Kamerleden Kroger (GL) en Schönis (D66) dat het Tracébesluit 2016 het uitgangspunt is, aangevuld met een stikstofbeoordeling. Het betekent dus 2×7 rijstroken, vernietiging van 64 hectare bomen en struiken, waaronder ruim 800 bomen van het bos van Amelisweerd en het aanleggen van schermwanden langs het stuk tussen Amelisweerd en Lunetten knooppunt.

Kritisch oordeel commissie MER
De Commissie m.e.r. oordeelde afgelopen juli zeer kritisch over de M.E.R. van Rijkswaterstaat. De punten van kritiek raken de kern: nut en noodzaak van de verbreding met actuele cijfers zijn niet onderbouwd, de gevolgen voor de natuur zijn onvoldoende weergegeven en de milieueffecten (waaronder stikstof) van zowel de verbreding als de bouwmethode van 70 meter diepe schermwanden nog altijd niet gepresenteerd. De commissie m.e.r. heeft Rijkswaterstaat gevraagd haar huiswerk nog eens te doen. Het ministerie heeft nu gezegd dat wij dat huiswerk pas kunnen lezen als het Tracébesluit binnenkort wordt gepubliceerd. De minister neemt dus de gok dat ook dit Tracébesluit in een klap bij de Raad van State onderuit gaat.

Beroep aantekenen kost geld: Crowdfunding
Na publicatie van het Tracébesluit moet binnen 6 weken beroep bij de Raad van State worden aangetekend. Dit moet juridisch onderbouwd worden en daarom heeft de KRU afgelopen voorjaar 2020 een zeer succesvolle crowdfundingscampagne Amelisweerd: de verbreding de boom in gevoerd. Om de juridische kosten te kunnen betalen is in amper twee maanden tijd € 28.000 opgehaald.