Op 17 december 2020 kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen aan dat ze het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 getekend had. Vanaf 2 december 2020 is het besluit openbaar gemaakt en ligt het 6 weken ter inzage. Tegen het besluit kan in beroep gegaan worden door voor het einde van de inzageperiode een beroepsprocedure te starten bij de Raad van State.