Het voorstel van een weg door Rhijnauwen wordt ingetrokken. Rijkswaterstaat komt met een plan voor verbreding naar 2×7 rijstroken. Dat betekent dus kap van veel bos van Amelisweerd. Het Utrechtse College van B&W ziet dit plan niet zitten. Tactiek van het kabinet bij monde van minister Schulz (VVD): dan krijgen jullie geen geld voor de Uithoflijn. Ook komt er extra budget beschikbaar voor Noordelijke Randweg: kabinet wil een snelweg (100 km/uur, gemeente wil 80 km/u.