Het Rijk stelt de verbreding naar 2×7 vast als Voorkeursalternatief.

Provinciale Staten: nieuw college met VVD/CDA/GL/D66. Krappe meerderheid van de Staten is voor verbreding naar 2×7.