De Raad van State besluit op 17 juli 2019 tot vernietiging van het Tracébesluit Ring Utrecht! Het beroep van de Kerngroep Ring Utrecht is nog niet eens behandeld. De reden voor de vernietiging is de uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De voorziene toename van stikstofuitstoot is niet toelaatbaar. De PAS is juridisch niet houdbaar. Daarmee valt de grond onder het Tracébesluit weg.