Tracébesluit 2022 onder vuur in Tweede Kamer

Regio-alternatief in de maak
11 dec, 2022

Tracébesluit 2022 onder vuur in Tweede Kamer

Afgelopen oktober is de Kerngroep (KRU) in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het nieuwe Tracébesluit (TB) samen met 7 andere organisaties. Een TB dat enorm achterhaald is en grote risico’s kent vanwege het bouwen van 70 meter diepe diepwanden. Komt minister Harbers hiermee weg in de Tweede Kamer? Hij heeft een Nadere onderbouwing van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht geschreven om het TB 2022 te rechtvaardigen. Veel Kamerfracties hebben vervolgens schriftelijke vragen gesteld, en daar is onlangs weer een antwoord op gekomen van de minister.

Ook was er veel politieke commotie naar aanleiding van berichtgeving in de media over de ‘stikstofroof’ door Rijkswaterstaat: het opkopen van acht boerderijen om stikstofruimte voor de verbreding van A27/A12 te vinden.  Provinciale besturen van Utrecht en Gelderland namen breed gesteunde afkeurende moties aan en niet alleen de fracties van GroenLinks en D66, maar ook de Tweede Kamerfracties van CDA en CU stelden hierover vragen.

Kritische vragen en nietszeggende antwoorden
Tijdens de behandeling van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op 28 november jl kwamen deze vragen van Kamerfracties opnieuw ter sprake. D66, GL, PvdD, PvdA en SP waren zeer kritisch over nut en noodzaak en stikstof en vroegen of de minister wel de nieuwe inzichten en effecten heeft meegenomen. Al deze fracties, en CDA, CU en BBB zijn ook benieuwd naar het regio-alternatief en willen daar graag informatie over.

De beantwoording van de minister op de vele vragen is vooral ontwijkend. In de beantwoording van vragen over de onderbouwing van het TB 2022 komt minister Harbers met zinnen als  ‘toenmalige actuele inzichten in (mobiliteits)gedrag voor onder andere thuiswerken en van vastgestelde maatregelen’ En ‘ten tijde van vaststelling van het TB was er nog geen zicht op betalen naar gebruik, Vrachtwagenheffing en de Normerende regeling werk gebonden personenmobiliteit’. Al die zaken zijn dus niet meegenomen bij de vaststelling van het TB, maar hij bedoelt dan wel het TB van 2020(!) en niet het nieuwste TB van 2022. Het klimaatbeleid is ook niet meegenomen in de onderbouwing. Met andere woorden: dit TB 2022 rammelt aan alle kanten.

En bij vragen over het regio-alternatief is het antwoord steevast ‘Het alternatief wordt afgewacht, waarna het wordt beoordeeld. Op inhoudelijke vragen kan niet worden ingegaan’.

Wachten op het Regio-alternatief: ook bewoners moeten worden geïnformeerd
Het projectteam van gemeente en provincie Utrecht is aan de slag met de uitwerking van het regio- alternatief ‘binnen de bak’. Het projectteam heeft de KRU het volgende laten weten:

In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV is afgesproken dat de regio (gemeente en provincie Utrecht) een alternatieve invulling voor de A27 bij Amelisweerd binnen de bestaande bak uitwerkt. De afgelopen periode heeft hiervoor de 1e uitwerkings­fase plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in de grove contouren van het Regio Alternatief Ring Utrecht.

Op dit moment is er een eerste conceptbeeld van de hoofdlijnen van het Alternatief. De komende maanden wordt het regioalternatief meer in detail uitgewerkt, in nauwe samenwerking met het Rijk. Naar verwachting kan er dan eind 2023 een besluit genomen worden over de te nemen vervolgstappen rondom het Alternatief.

Naar alle waarschijnlijkheid worden rond 1 februari 2023 Raads- en Statenleden geïnformeerd.

De KRU heeft het projectteam laten weten dat óók de inwoners van de regio Utrecht over de stand van zaken moeten worden geïnformeerd. Wij willen dat daar binnenkort afspraken over worden gemaakt.

Tweede Kamer plenaire zaal
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!