Tracébesluit (TB) openbaar, en nu?

Als individuele burger in beroep, doen of niet doen?

Tracébesluit (TB) openbaar, en nu?

Op 2 december jl zijn de 24 mappen van het TB zijn het Milieucentrum binnengesjouwd. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) had 3 sets gevraagd, maar kreeg er 1. Dat kon er blijkbaar net af, van die 265 miljoen extra bovenop de al begrote 1225 miljoen, nodig voor de wegverbreding. Het besluit staat verder online en is in te zien in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Utrecht, Bunnik, Houten, Nieuwegein en De Bilt.  

De KRU heeft een team mensen bijeengebracht, dat nu de stukken van het nieuwe TB leest. Daarnaast staan twee juristen ons bij. Wij krijgen veel vragen over of het zin heeft bezwaar aan te tekenen en/of een beroep in te dienen bij de Raad van State. Hierbij ons advies.

Twee groepen die beroep kunnen aantekenen
Alle mensen en organisaties die in 2016 een zienswijze hebben ingebracht, hebben een brief gekregen van het ministerie, dat zij een beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Verder kunnen ook die mensen/organisaties een beroep instellen die zoals het ministerie het zegt redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijze naar voren hebben gebracht. Bijvoorbeeld omdat in 2016 nog niet bekend was dat ze 75 m diepe schermwanden willen gaan toepassen. Heeft dat zin? Ja, maar laat in ieder geval een jurist beoordelen of je argumenten kans van slagen hebben. En je kunt in je beroep ook opnemen dat je je verder aansluit bij alle argumenten die de Kerngroep Ring Utrecht in haar beroep instelt. Het kost geld: griffierecht € 178,-. Dat geld krijg je wel terug als het beroep gewonnen wordt. Kijk op Platform Participatie Ring Utrecht 2020 hoe de procedure van het beroep loopt en wat vereist is.

Wat doet de KRU?
De KRU schrijft een beroepschrift namens bewonersorganisaties en omwonenden, de Vrienden van Amelisweerd en andere natuur- en milieugroepen. Zij kijkt in haar beroep naar veel aspecten zoals stikstof, geluid, luchtkwaliteit, alternatieven, natuur, verkeerscijfers en nut en noodzaak. Wat we doen, is dat ook onderbouwen met juridische argumenten. Er is een heel grote kans dus dat jouw argumenten worden afgedekt door de KRU. Maar als je denkt dat de KRU een argument over het hoofd ziet, mail dit dan naar kru@stopverbredingringutrecht.nl.

De publieke tribune vol
Verder is het heel belangrijk dat op de dag van de zitting de hele publieke tribune vol zit. Tegen die tijd zal de Kerngroep dat zeker bekend maken en oproepen om naar die zitting te komen.

Visual tracébesluit 2020
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!