Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 verder vertraagd

Oproep formatie en Tweede Kamer: kies voor alternatief ‘binnen de bak’
Persbericht 18 november 2021

Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 verder vertraagd

Demissionair minister Barbara Visser gaat een Wijzigingsbesluit voorbereiden voor de verbreding naar 2×7 rijstroken van de Ring Utrecht. Dit heeft Rijkswaterstaat aangekondigd. Het Rijk hoopt op een nieuw besluit ‘in de eerste helft van 2022’; daarmee is dit het vierde tracébesluit sinds 2016. Kerngroep Ring Utrecht (KRU) heeft een goed alternatief, het SUUNTA 2 ontwerp. Formatiepartijen: hak de knoop door en kies voor een alternatief binnen de bak, dat aan alle verkeerskundige eisen voldoet, veel minder duur en riskant is en Amelisweerd niet schaadt.

Nieuw besluit nodig vanwege nieuw stikstofgrens voor verkeer
Nadat voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen in november 2020 een nieuw Tracébesluit (TB) Ring Utrecht ondertekende, werd al snel duidelijk dat dit TB juridisch geen kans maakt. Want in haar besluit over het verbredingsplan van de A15 (ViA15) maakte de Raad van State afgelopen januari duidelijk dat zij niet akkoord gaat met de methode van het Rijk om alleen de stikstofneerslag binnen 5 kilometer van de snelweg mee te rekenen. Deze methode is ook gebruikt bij het TB Ring Utrecht 2020. Het ministerie heeft daarom pas geleden aan de Raad van State laten weten dat het aan een gewijzigd Tracébesluit werkt, dat uitgaat van een afkap van stikstofdepositie op 25 kilometer van de snelweg. Omdat daarbij gewerkt wordt met een nieuw Aerius rekenprogramma en dit programma op zijn vroegst in maart 2022 bedrijfsklaar is, betekent dit dat dit nieuwe TB pas over heel wat maanden zal worden gepubliceerd. Daar is natuurlijk ook weer beroep op mogelijk.

Inmiddels heeft de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) advies gevraagd vanwege alle technische aspecten van het tracébesluit. Een signaal dat de Raad van State om een diepgaand advies vraagt dat wellicht ook gevolgen heeft voor de verdere besluitvorming.

SUUNTA 2 voldoet aan alle eisen
In een mail aan leden van de Vaste Kamercommissie I&W, met afschrift aan bij de formatie betrokken onderhandelaars, vraagt de Kerngroep de Rijksoverheid uit te gaan van verkeersvarianten binnen de bak zoals het SUUNTA 2 ontwerp. SUUNTA 2 gaat uit van 2×6 rijstroken binnen de bak in Amelisweerd en voldoet aan alle door het Rijk gehanteerde criteria op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Het zou de Kamer en de formerende partijen sieren als zij echt kiezen voor een haalbare, toekomstbestendige en betaalbare variant in plaats van lijdzaam de ontknoping van het hoofdpijndossier Ring Utrecht/Amelisweerd af te wachten. De regio, de stad Utrecht en haar inwoners zullen dit toejuichen.

Einde persbericht.

Tracébesluit vertraagd
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!