Verbredingsplan A27 weer duurder en oplevering onzeker

Verschillende bedragen genoemd: weet het ministerie het zelf niet meer?

Verbredingsplan A27 weer duurder en oplevering onzeker

Het plan om de A27/Ring Utrecht te verbreden wordt alsmaar duurder. De kosten zijn in 1 jaar tijd gestegen van 1.225 naar 1.542 miljoen euro. En in de begrotingsstukken van de Rijksoverheid, op Prinsjesdag bekend gemaakt, wordt ook geen datum van oplevering meer genoemd.

In december 2020 noemde het ministerie in een brief aan de Commissie Infrastructuur&Waterstaat nog een bedrag van 1.490 miljoen. Nu blijkt het begrote bedrag voor het verbredingsplan met maar liefst 317 miljoen euro gestegen naar 1.542 miljoen. Dit is nog exclusief de kosten van toegezegde extra geluidschermen. Vreemd genoeg rept de Rijksbegroting over een stijging met 262 miljoen. Ook wonderlijk is dat hiervoor op twee plekken twee verschillende redenen voor worden gegeven.

In de begroting van het Mobiliteitsfonds lezen wij dat de stijging te wijten is aan de ‘gewijzigde bouwmethode’: de 70 meter diepe schermwand die over een lengte van 1,75 kilometer aan beide zijden moet worden aangebracht om grondwater tegen te houden. En in het MIRT overzicht (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) staat weer dat het bedrag zo is gestegen vanwege ‘het optreden van een aantal risico’s’.

Een opleverdatum wordt helemaal niet meer genoemd, met de aantekening dat de beoogde datum van 2029 onzeker is. En elders in de begroting valt te lezen dat het ministerie ervan uitgaat dat diverse wegenprojecten flink worden vertraagd vanwege het stikstofprobleem. Het Rijk heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het project ViA15 een nieuw Tracébesluit in procedure moeten brengen. We gaan ervan uit dat ook voor de A27 een nieuw Tracébesluit nodig is omdat daar met dezelfde – door de Raad van State verworpen – methodiek is gewerkt.
Minister en ministerie: gooi de handdoek nu eindelijk maar in de Ring! 

29 september 2021

 

visual stijgende kosten
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!