Verdampende files: van 5 naar 3 naar 1

Alternatieven voor kostbare oplossing Varkensbocht
5 okt, 2023

Verdampende files: van 5 naar 3 naar 1

Bij elk nieuw asfaltplan is een belangrijk motief: we gaan de files oplossen. Zo ook bij het verbredingsplan van de A27. Bij het Tracébesluit van 2016 zei de toenmalige minister Schulz (VVD) dat de verbreding zou bijdragen aan de oplossing van 5 files in het projectgebied. In 2023 zegt huidige minister Harbers (VVD) dat het nog maar om 1 file gaat. De files verdampen vanzelf en de reden voor verbreding van de A27 door Amelisweerd verdampt nog sneller.

In het eerste besluit tot verbreding uit 2016 noemde de minister vijf files die door de verbreding aangepakt zouden worden. In de loop van de jaren zijn dat er steeds minder geworden. In 2020 worden nog drie files genoemd. In de laatste vooruitzichten (het zogenaamde  ‘MIRT Overzicht 2024’) is het er nog maar één. Het gaat dan om een file vanuit richting Amersfoort voor knooppunt Rijnsweerd. Dat verkeer rijdt over de ‘Varkensbocht’, die zo heet omdat er ooit een vrachtwagen is gekanteld, waarna er tientallen varkens zijn ontsnapt. Deze file ontstaat vooral aan het einde van de Varkensbocht, waar het verkeer uit de richting Amersfoort moet invoegen op de A27 bij het verkeer uit richting Hilversum.

In 2019 stond deze file niet eens in de top 20 van duurste files zoals opgesteld door Transport en Logistiek Nederland. Bovendien daalt de file ook sterk in de file top 50, zoals al in 2015 voorspeld door de Kracht van Utrecht. Het is dus maar de vraag of die file wel aangepakt moet worden.

File aanpakken met 80 km max en beperken van parkeren
Maar vooruit, laten we meegaan in de redenering dat deze laatste file toch aangepakt moet worden. Wat zou je dan beter kunnen doen dan de hele dure oplossing, een fly-over bij knooppunt Rijnsweerd, die nu in het verbredingsplan staat? Het invoegen vanuit de Varkensbocht veroorzaakt vertraging (file) omdat het verkeer uit de Varkensbocht langzaam rijdt terwijl het verkeer op de A27 uit Hilversum met hoge snelheid aankomt. Een tweede oorzaak van de vertraging (file) is de grote hoeveelheid verkeer die ‘avonds van het Utrecht Science Park (USP) komt. Het gaat dan vooral om auto’s die de hele dag parkeren op het terrein van het USP.

De eerste oorzaak van vertraging kan gemakkelijk worden weggenomen door de maximumsnelheid op de A27 te verlagen, naar 80 km/u. En de tweede oorzaak door maatregelen tegen het parkeren in het Utrecht Science Park en de mensen die nu met de auto komen, aan te moedigen om met ander vervoer te komen. Deze maatregelen worden overigens nu al genomen, omdat het USP die ruimte, die nu voor parkeren wordt gebruikt, liever voor iets anders gebruikt. De intensiteit in de Varkensbocht en de filevorming bij het invoegen op de A27 zullen op deze manier verminderen.

Meer asfalt en een dure fly-over
In het verbredingsplan A27 wordt gekozen voor het vervangen van de Varkensbocht door een hele dure fly-over. Dan wordt namelijk het invoegen minder en er komt wat ruimte vrij voor woningbouw in het noordwestelijke gebiedje bij het knooppunt Rijnsweerd. Maar moet je daar nu wel willen wonen, zo dicht bij al die snelwegen met zoveel geluidshinder? Bovendien moeten er hele hoge geluidsschermen langs die fly-over komen, tot wel 15 m hoog. En zo’n fly-over is ook nog eens vreselijk duur. Daarom: laat de Varkensbocht de Varkensbocht en voer die andere maatregelen door.

Het is nog leuk te vermelden dat de files vanaf het USP in het huidige verbredingsplan niet eens verdwijnen. Nu heeft de aansluiting van het USP op het rijkswegennet, de Universiteitsweg naar de Bilt, vier rijstroken op het viaduct over de A28. In het plan van de minister worden dat er maar liefst negen (!), waarvan er twee zijn gereserveerd voor ambulances om de ziekenhuizen op het USP bereikbaar te houden bij een file. Ja, een file.

File top 50 MIRT
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!