Verkeersontwerp en kosten

Het ontwerp en waarom meer asfalt niet werkt

Wat is de inhoud van het verkeersontwerp?

Wat is de inhoud van het verkeersontwerp voor de verbreding en wat voor invloed heeft dat op de verschillende wijken en de omliggende natuur? En op de stad als geheel? Op deze website leggen we dat uit. Van 10 mei tot 20 juni 2016 lag het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ter inzage en kon je een ‘zienswijze’ indienen. Met zo’n zienswijze kon iedereen bezwaren uiten en verbeteringen voorstellen. Ook was het je toegangskaart tot de juridische procedure. Deze website gaf hulp bij het opstellen van je zienswijze. Inmiddels is het Ontwerp Tracé Besluit door de minister omgezet in een Tracé Besluit (TB). Onder Beroep aantekenen vind je het Beroepschrift dat de KRU bij de Raad van State (RvS) heeft ingediend.

Het verkeersontwerp

Wat houdt het Ontwerp Trace Besluit in?

Lees meer...

Ontwerp en snelheid

De A27 wordt ontworpen op 100 km /u. Rijkswaterstaat zegt dat ze voor de verkeersveiligheid uitgaan van 120 km/u, maar dat er niet meer dan 100 km/u gereden zal worden.

Lees meer...

Kosten

Decisio en het Centraal Planbureau hebben berekend dat de investering van € 1.100.000.000,00 in de verbreding van de weg in het huidige economische klimaat niet terug verdiend kan worden. Daarnaast is er een groot risico op kostenoverschrijding. Dit komt door de grote uitvoeringsrisico’s bij de aanleg van de weg in de foliebak bij Lunetten.

Lees meer...

Meer snelwegasfalt werkt niet

Achterhaalde verkeersmodellen zetten beleidsmakers op het verkeerde been.

Lees meer...

Knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd wordt volledig verbouwd en gaat flink de hoogte in.

Lees meer...

Bouwoverlast

Als het ontwerp doorgaat, komt er een lange bouwperiode, waarvan de hele stad last zal hebben vanwege omleidingen en files.

Lees meer...
Share This