Verkeersprognoses: analyse van de cijfers

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op drijfzand gebaseerd

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op drijfzand gebaseerd

Tot het jaar 2030 verslechtert het Tracébesluit Ring Utrecht de bereikbaarheid van de regio. Dit volgt uit nieuwe inzichten van de hand van Rijkswaterstaat – in een bijlage van een bijlage van het Tracébesluit. En de kengetallen nà het jaar 2030 zijn zeer onwaarschijnlijk – maar zelfs als ze uitkomen blijkt het doel slechts een reistijdwinst van 29 seconden te zijn.

Het doel van het Tracébesluit was al twijfelachtig, maar nu is duidelijk dat het alleen maar schade aan mens en omgeving oplevert.

Het budget: meer dan 1 miljard euro. De risico’s: onbekend. De politieke weerstand: groot.
Minimaal acht politieke partijen hebben zich al uitgesproken tegen de verbreding en willen geen asfalt meer als ideologie.


Verkeersprognoses Ring UtrechtBeroepschrift

Inmiddels heeft de KRU op 2 maart haar beroepschrift bij de Raad van State ingediend.
In het beroepsschrift wordt zowel het nutteloze als het schadelijke van de plannen juridisch toegelicht. Lees hier meer: Beroepschrift KRU 2 maart 2017.


Rapport

Het rapport met de analyse van de cijfers van RWS kun je hier lezen: Verkeersprognoses, een analyse van de cijfers van RWS door de KRU.
De pdf opent in een nieuw tabblad.

 

Hieronder een korte samenvatting van het rapport.

Tot 2030 – Al vóór 2021 blijken de reistijdbaten door de huidige verkeersmodellen volledig fout te worden berekend. Die modellen berekenen namelijk het reistijdverlies op het hoofdwegennet, hoewel het reistijdverlies vooral op het onderliggend wegennet wordt geleden. Als een project het reistijdverlies op het hoofdwegennet verkleint is het niet uitgesloten dat dit zoveel verkeer aantrekt dat de totale deur-tot-deur reistijd per auto toeneemt. Verbreding van een snelweg heeft dan schijnbaar een positief effect op de bereikbaarheid, maar in werkelijkheid juist een negatief. De huidige verkeersmodellen zetten de beleidsmakers op het verkeerde been met als gevolg dat beloftes aan automobilisten niet waargemaakt zullen worden, maar erger nog: dat de schade aan leefomgeving, natuur en schatkist, die onomkeerbaar is, op geen enkele manier verdedigbaar is.

De modellen die tot 2030 voorspellingen doen over de economische groei (groei autoverkeer en groei congestie op het hoofdwegennet) geven aan dat er geen of nauwelijks beleidsmatige ondersteuning is voor het project. Daarbij is nog niet eens meegewogen dat het project pas in 2026 wordt afgerond. Het ligt voor de hand dat het project gedurende de 8 jaar doorlooptijd veel meer overlast veroorzaakt dan dat het zou kunnen compenseren tussen 2026 en 2030.

Na 2030 – Juist de ontwikkelingen na 2030 blijken niet te voorspellen. Met een maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) wordt wel een poging gewaagd, maar zo’n analyse hangt van veronderstellingen aan elkaar. Sommige van die veronderstellingen zijn hoogst onwaarschijnlijk, zoals die van een absurde toename van congestie op het wegennet met onbegrijpelijk positief effect op de baten van het project (in het gehanteerde rekenmodel maakt een extra snelweg in Zeeland het project Ring Utrecht in nog onrendabeler), en een eeuw lang autorijden op fossiele brandstof.  De rekenvoorschriften voor de MKBA gaan ook uit van een eeuw lang economische groei, met sterke toename van het autogebruik en van het vrachtverkeer. Dat is onrealistisch, gegeven de constatering dat ondanks de sterke groei van de economie over het afgelopen decennium het autogebruik slechts weinig toenam en het vrachtverkeer zelfs afnam. Na 2030 voorspellen is onmogelijk, maar als je het desondanks toch doet, doe het dan tenminste niet met een reeks veronderstellingen waarvan je nu al weet dat ze het project waarschijnlijk in een veel te gunstig daglicht stellen.

De conclusie is dan ook dat het geen zin heeft om het project op te leveren voor 2030 en dat de situatie na 2030 nu nog niet beoordeeld kan worden, hoewel de voortekenen ongunstig zijn. Daarom is het 100% risicoloos om het project uit te stellen en , vooruit, slechts 95% risicoloos om het helemaal af te blazen.

Wil je weten op welke veronderstellingen een budget van 1.1 miljard wordt gebaseerd? En hoe dat getal van 29 seconden tot stand komt? Voor het volledige artikel verwijzen we je naar Verkeersprognoses, een analyse van de cijfers van RWS door de KRU.

 

Share This