Volwaardig alternatief binnen de bak in Amelisweerd

Gemeente en provincie zijn aan de slag
10 jul, 2022

Volwaardig alternatief binnen de bak in Amelisweerd

Gemeente en de provincie Utrecht hebben 7 juli jl  samen een Plan van Aanpak gepubliceerd om te komen tot een volwaardig alternatief ‘binnen de bak’ in Amelisweerd.  Het alternatief zal aan dezelfde eisen voldoen voor doorstroming en verkeersveiligheid als het plan van het Rijk. De bomen worden niet gekapt en het landgoed Amelisweerd wordt niet verder aangetast.
Tegelijk wordt de folielaag onder de weg met rust gelaten, zodat de 60 meter diepe schermwand aan weerszijden, die in het Rijksplan voorzien is , niet nodig is en allerlei uitvoeringsproblemen worden voorkomen. Het alternatief zal sneller klaar zijn, waardoor er minder verkeershinder is en het zal natuurlijk heel veel goedkoper zijn.

In een Raadsbrief en een Statenbrief geven gemeente en provincie nog verdere toelichting op het komende proces, waarbij wij als Kerngroep Ring Utrecht (KRU) ook worden betrokken. Verder wordt gebruik gemaakt van de inzichten van het bureau SUUNTA, die al eerder in opdracht van de KRU een alternatief heeft gepresenteerd. Komend najaar willen gemeente en provincie een eerste weergave presenteren van de oplossingsrichting. In het najaar van 2023 is er een meer definitieve uitwerking klaar.

Geen enkele reden voor nieuw Tracébesluit, maar Rijk gaat door met voorbereiding
Alles goed en wel, maar het Rijk wil het huidige verbredingsplan naar 2×7 rijstroken met kap in Amelisweerd een kans geven als zij het alternatief ‘binnen de bak’ van gemeente en provincie niet ziet zitten. Dus is het Rijk nog steeds bezig met een nieuw Tracébesluit (TB) omdat het huidige TB (van november 2020) kansloos is vanwege de berekeningen van de stikstof. Die moeten anders berekend worden. Het Rijk komt dus binnenkort met een nieuw TB met een bijgesteld stikstofverhaal. Natuurlijk gaat de KRU samen met de 7 andere organisaties hiertegen in beroep. In de Raadsbrief lezen wij dat de Raad van State dit mogelijk al in het voorjaar van 2023 zou kunnen behandelen. Het is heel erg de vraag of ook een nieuw TB niet gewoon sneuvelt bij de Raad van State, maar toch zou het vreemd zijn als het nieuwe TB al door de Raad van State wordt behandeld als het regionale alternatief nog niet helemaal afgerond is.

Ook het wegverkeer moet bijdragen aan terugdringen stikstof: dus geen verbreding naar 2×7!
De Kerngroep vindt het niet meer dan logisch om de behandeling van het nieuwe Tracébesluit te laten wachten op het gereed komen van het regionale alternatief. Dit alternatief kan ook een rol  spelen in de afweging van de Raad van State. Daarbij is die hele de verbreding helemaal niet meer urgent. Een jaartje uitstel maakt dan niets meer uit.

Pikant is verder dat de enige manier die huidig minister Harbers van I&W tot dusverre heeft genoemd om aan stikstofruimte te komen voor de verbreding bestaat uit het uitkopen en doen stoppen van een flink aantal grote landbouwbedrijven. Dat moet op tijd zijn geregeld. Tegelijk roept iedereen dat niet alleen de boeren, maar ook het wegverkeer, de luchtvaart en de industrie moeten bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.

A27 bij het bedreigde Amelisweerd
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!