Vóór duurzame mobiliteit en een bereikbare stad

Rondetafelgesprek afsluiting DAG WEG DAG 4 november
Rondetafelgesprek afsluiting DAG WEG DAG 4 november

Vóór duurzame mobiliteit en een bereikbare stad

De zaal was goed gevuld bij het rondetafelgesprek in BAK. Onder leiding van debatdame Elisabeth van den Hoogen vond een discussie plaats tussen mobiliteitsexpert Arie Bleijenberg, Groen Links Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, CDA-raadslid Sander van Waveren, campagneleider Anne Knol van Milieudefensie en mensen uit de zaal. Óp naar duurzame mobiliteit, blijvende bereikbaarheid en gezondere lucht in Utrecht.

Uit vrijwel alle bijdragen bleek dat er heel veel urgente redenen zijn om de verbreding van de A27 tegen te houden. Dat is niet alléén het behoud van het bos van Amelisweerd, maar ook de noodzaak van verbetering van de luchtkwaliteit, de leefbaarheid in Utrecht-stad en de urgentie van het Klimaatakkoord. Hoog tijd om de mobiliteitsvraagstukken in ons land anders op te gaan lossen dan met méér asfalt.

Minder asfalt, betere doorstroming

Bereikbaarheid van de stad en een goede doorstroming wegen zwaarder dan – op papier – snelle mobiliteit, verklaart mobiliteitsexpert Arie Bleijenberg. 80 km op de Ring Utrecht binnen de bak is daarvoor een betere garantie dan zeven banen asfalt per rijrichting om tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunetten met 100 km per uur 1 minuut tijd te winnen. Bovendien blijkt de Nederlander elk jaar gemiddeld minder kilometers in de auto af te leggen dan het jaar daarvoor, van het door de overheid gehanteerde hoge groeiscenario is dus geen sprake.

Klimaat urgent

Met het Akkoord van Parijs in gedachten is het zeer merkwaardig dat een project van deze omvang (€1,2 miljard), waarvan bekend is dat het een aantrekkende werking op het autoverkeer heeft, niet getoetst is op de gevolgen voor de uitstoot van CO. GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger gaf aan dat zij mede om die reden binnenkort vragen hierover gaat stellen in de Tweede Kamer. Tot 2030 is er € 19 miljard gereserveerd voor infrastructurele projecten zoals de verbreding van de A27, maar voor al deze projecten geldt dat de consequenties van het klimaatverdrag in Parijs niet in de plannen meegenomen zijn.

Meer en beter OV

CDA-raadslid Sander van Waveren vreest uitstel van de plannen, terwijl de filedruk rond Utrecht toeneemt. Hij vindt dat overheden niet met elkaar moeten strijden. Het besluit is nu eenmaal genomen. De ‘halsstarrige houding’ van Utrecht pakt volgens hem averechts uit in Den Haag. Hij wil en verwacht dat de verbreding doorgaat. De drie andere panelleden pleiten tegen uitvoering van het huidig Tracébesluit, in combinatie met werken aan beter OV. ‘We moeten ervoor zorgen dat alle verkeersalternatieven, zoals de elektrische fiets, bus, tram en trein goed op elkaar aansluiten,’ zei Anne Knol. De Kerngroep Ring Utrecht wil samen met alle relevante organisaties en partijen in stad en omgeving plannen ontwikkelen voor een beter OV. Dat is des te belangrijker omdat maar 30% van het verkeer op de snelwegen rond Utrecht doorgaand verkeer is, de rest is of regionaal of lokaal verkeer.

Experiment met 80 km

De panelleden en de zaal bepleiten ook aandacht voor meer duurzame waarden bij beleidsmakers dan alleen  overal snel kunnen doorrijden: aandacht voor leefbaarheid, gezondheid en milieu. Dat zijn nu ‘externe kosten’ die nu niet meetellen bij de berekeningen voor de plannen. Anne Knol van Milieudefensie meldt dat volgens de prognoses door de verbreding van de A27 de toch al flinke luchtvervuiling in Lunetten en Rijnsweerd nog eens met 10% zal stijgen. Alleen al uit gezondheidsoverwegingen zou de 80 km op de Ring Utrecht doorgevoerd moeten worden. ‘Laten we in Den Haag voorstellen er een half jaar mee te experimenteren,’ bepleit Ben Slijkhuis van de Luchtwachters. ‘Wij willen wel meten wat het effect is.’  
Arie Bleijenberg onderstreept dat de ervaring in andere steden leert dat ook de doorstroming met 80 km verbetert. ‘We moeten niet proberen de files op te lossen, maar samen werken aan een betere bereikbaarheid.’

Op de agenda van politiek Den Haag

Daarmee bevestigt de uitkomst van het rondetafelgesprek iets wat de fietsdemonstranten eerder die dag al op de Neude ten gehore brachten: 80 is prachtig! Met het voornemen van Suzanne Kröger om in de Tweede Kamer te pleiten voor een herbeoordeling van alle voorgenomen infrastructurele projecten tot 2030 (waarde € 19 miljard) aan de hand van het klimaatakkoord staat de verbreding van de A27 óók in politiek Den Haag weer ter discussie.

Foto: Rob Huibers.

Foto: Rob Huibers.

Foto: Rob Huibers.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!