Vragen en antwoorden over de vernietiging van het Tracébesluit

Tracébesluit terug bij af

Vragen en antwoorden over de vernietiging van het Tracébesluit

De Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die is ingezet bij het Tracébesluit, niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn en het Tracébesluit vernietigd. Wat betekent dit? We zetten dat aan de hand van onderstaande vragen op een rij.

Wat gebeurt er nu in Den Haag?

Het kabinet heeft intussen de commissie Remkes aan het werk gezet dat met een advies moet komen wat te doen met de stikstofproblemen. Naar verwachting zal deze commissie eind september een advies afleveren.

In sommige media lees je dat het besluit A27/A12 ‘gerepareerd’ kan worden. Wat houdt dat in?

Een reparatie houdt in dat er een aantal kleine wijzigingen in het besluit worden aangebracht. Dan heet het een wijzigingsbesluit. Wanneer ze dit doet, denkt de minister aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen zonder dat ze nieuw beleid en nieuwe kennis, bijvoorbeeld over klimaat, mee zal hoeven nemen.

Wat kan de Kerngroep Ring Utrecht in dat geval doen?
Als de minister een wijzigingsbesluit neemt zal de KRU een nieuw beroep daartegen instellen, op de gronden die wij al eerder hebben aangevoerd, en eventueel nieuwe gronden.

Wat als de minister een nieuw besluit neemt?
Wij willen dat de minister een volledig nieuw besluit neemt. Dat besluit zal dan nieuwe ontwikkelingen wel moeten meenemen. Ons inziens moet onder andere de klimaatproblematiek daarin meegewogen worden. Dit nieuwe besluit komt dan weer in een nieuwe procedure ter inzage en belanghebbenden kunnen daarop reageren met een zienswijze.

Bij sommige uitbreidingsplannen wordt de zogenaamde ADC-toets ingezet. Wat houdt die in?
ADC staat voor Alternatieven, Dwingende redenen en Compensatie.
A: Er mogen geen Alternatieven voor de plannen zijn;
D: Er moeten Dwingende redenen van nationaal en openbaar belang zijn;
C: De nadelige effecten van de uitbreiding moeten voldoende geCompenseerd worden.
De ADC-toets is onder andere ingezet bij de Blankenburgtunnel en onlangs ook bij een uitbreiding van wegen bij Veldhoven. In allebei de gevallen heeft de Raad van State geoordeeld dat de trajecten doorgang konden vinden en zijn de bezwaren ongegrond verklaard.

Gaat de minister de ADC-toets ook bij de Ring Utrecht inzetten?
Dat weten we op dit moment niet, maar we bereiden ons wel erop voor.

 

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!