Waakzaam blijven

Het trauma van 1982 mag zich niet herhalen

Waakzaam blijven

Terwijl in de Utrechtse rechtbank een kort geding gaande is om de kap van het bos van Amelisweerd te voorkomen omdat er nog drie rechterlijke procedures lopen, trekt de ME het bos in om de bosverdedigers uit de bomen te verjagen. Direct achter de ME aan, staan de bulldozers en de mannen met kettingzagen en gaan 596 bomen in een paar uur tegen de vlakte. Het trauma van 1982.

Het collectieve geheugen van Utrecht heeft dit niet vergeten. Gaat de Nederlandse overheid zich nu wel aan de regels van de rechtstaat houden? Bij het vorige Tracébesluit van 2016 had de Kerngroep Ring Utrecht een afspraak met Rijkswaterstaat dat geen boom gekapt gaat worden voordat er een onherroepelijke uitspraak van de Raad van State ligt. Hoe zit dat met het TB 2020? Op aandringen van de KRU verklaart Dhr. Diepstraten (Directeur Netwerk Ontwikkeling Rijkswaterstaat) in een mail aan de Kerngroep het volgende: ‘Algemeen uitgangspunt is dat de bomenkap benodigd voor het project na onherroepelijk TB en gunning van het contract wordt uitgevoerd door de toekomstig aannemer. Dit geldt daarmee ook voor de bomen in en rond landgoed Amelisweerd’. De KRU gaat er vanuit dat Rijkswaterstaat zich aan haar woorden houdt. Toch moeten we waakzaam blijven.

Stemming in de Tweede Kamer over bomenkap
Op 15 en 17 december jl zijn er in de Tweede Kamer verschillende moties ingediend rond het Tracébesluit A27/A12. Een van de moties, ingediend door Partij voor de Dieren, Groen Links en Socialistische Partij,  ging over de bomenkap. Het stond er zo: ‘spreekt uit dat er voor de werkzaamheden rondom de A27/A12 geen enkele boom gekapt mag worden, ook niet voor voorbereidende werkzaamheden, in ieder geval totdat alle juridische bezwaren volledig zijn afgehandeld’.

Deze motie is verworpen, evenals de andere moties. VVD (32), PVV (20), CDA (19), SGP (3), FvD (2) en Krol (1) waren ook tegen deze motie, een kleine meerderheid dus. Van deze partijen mag het gewoon, kappen van bomen, terwijl de juridische procedures nog lopen. Waakzaamheid is dus echt geboden.

Kap Amelisweerd 1982 collectie Nationaal Archief
Bomenkap Amelisweerd 1982 Utrechts Archief
Bomenkap Amelisweerd 1982 Utrechts Archief
Bomenkap Amelisweerd 1982 Utrechts Archief
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!