Waarde 500 bomen Amelisweerd bijna één miljoen euro

Maatschappelijke en economische waarde berekend in keiharde euro’s

Waarde 500 bomen Amelisweerd bijna één miljoen euro

De bomen in Amelisweerd die moeten wijken voor de verbreding van de A27, vertegenwoordigen niet alleen een ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarde. Ze zijn ook maatschappelijk en economisch van groot belang. Met behulp van het programma I-Tree is die waarde berekend in keiharde euro’s.

De bomenkap in Amelisweerd schaadt de ecologie van het bos: de verbinding van bodem, wortels, dieren, schimmels en insecten. Ook vermindert de beleving voor de wandelaar, die geniet van de vogels en het ruisen van de wind in de torenhoge bomen. Uitbreiding van de weg tast bovendien de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument Amelisweerd aan, met eiken die er al 200 jaar staan. Maar dat de kap van bomen ook nog eens ten koste gaat van een maatschappelijke en economische waarde, was tot nu toe moeilijk vast te stellen.

Rekenen met I-Tree
Die economische waarde bestaat uit de capaciteit van bomen om CO₂ op te slaan, water af te vangen en vervuilde lucht te filteren. Het omrekenen daarvan naar keiharde euro’s kan dankzij het programma I-Tree. De parameters in dit van oorsprong Amerikaanse programma zijn nu aangepast aan het Nederlandse klimaat en de lokale boomsoorten. Daarvoor hebben 14 Nederlandse gemeenten, Wageningen Universiteit en meerdere groene adviesbureaus samengewerkt.

Flinke besparing
Wij hebben I-Tree op Amelisweerd toegepast en voor 500 met kap bedreigde bomen berekend wat deze bijdragen aan CO₂-opslag, afvang van water en filtering van luchtvervuiling. Wat blijkt: de bomen vertegenwoordigen nu een waarde van € 917.000. Dat hangt samen met hoe oud ze zijn en hoe lang ze er al staan. Daar komt jaarlijks € 7.668 bij.  Ze leggen per jaar voor € 775,- vast aan CO₂. Daarnaast verdampen ze water, zodat Nederland minder kosten hoeft te maken om water weg te pompen: € 443. Aan filtering van vervuilende stoffen dragen de bomen per jaar voor € 6.450 bij.

Nog veel meer waardevolle bomen
De eiken blijken het meeste CO₂ op te slaan, al maken die slechts 6,2 % van dit stukje bos uit. Dat komt waarschijnlijk omdat ze al zo oud zijn, en dus het dikst en het grootst. Maar juist deze monumentale eiken zullen dus gekapt worden, naast al die andere prachtige bomen. Deze berekening gaat enkel nog om 500 bomen van het bos van Amelisweerd. Wat zou de uitkomst zijn voor al die duizenden te kappen bomen langs de hele Ring Utrecht?

Het rapport vind je hier: Ecosystem Analysis Amelisweerd.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!