Dinsdag 27 november aanbieding honderden actiekaarten aan Tweede Kamer

‘Waar een wil is, is geen weg’

Dinsdag 27 november aanbieding honderden actiekaarten aan Tweede Kamer

Vandaag, dinsdag 27 november, heeft een delegatie van de Kerngroep Ring Utrecht meer dan 500 actiekaarten aangeboden aan Kamerleden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat. Via deze kaarten doen honderden Utrechters in een persoonlijke boodschap een beroep op de Kamerleden te stoppen met de verbredingsplannen voor de Ring Utrecht. De kaarten zijn geschreven tijdens informatieavonden in de wijken Voordorp, Rijnsweerd en Lunetten en op de DAG WEG DAG afgelopen 4 november. Een paar voorbeelden:

Aan Cem Lacin SP
Kunnen we niet met creatievere oplossingen komen om het bestaande wegennet optimaal te gebruiken in plaats van nog meer asfalt te storten en bomen te kappen? ‘Nederland slibt dicht’ hebben we nu wel lang genoeg gehoord. We moeten het echt over een andere boeg gooien!

Aan Matthijs Sienot D66
Beste Matthijs, D66 staat voor onderwijs, milieu en bestuurlijke vernieuwing. Na afschaffing referendum, WO in actie, PO in actie, blijft alleen nog het milieu over. Dus grijp je kans.

Aanbieden van de actiekaarten aan 11 Tweede Kamerleden.
V.l.n.r.:
Stieneke van der Graaf (CU), Rutger Schonis (D66), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Matthijs Sienot (D66), Marijke van Zoelen (KRU), Remco Dijkstra (VVD), Roy van Aalst (PVV), Suzanne Kröger (GL), Maurits von Martels (CDA), Corry van Brenk (50+), Cem Lacin (SP). Foto: Cor van Angelen.
 

MIRT

Donderdag 29 november behandelt de Vaste Kamercommissie het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarbij komt ook de Ring Utrecht aan de orde. Een recente uitspraak van het Europees Hof over de toepassing van de stikstofwetgeving (PAS) maakt het ongewijzigd doorgaan van de plannen zeer twijfelachtig. De Kerngroep doet in een brief een beroep op de  Kamercommissie de minstens 1,2 miljard kostende plannen op te schorten. Binnen de bak in Amelisweerd is een verbreding naar 2×6 rijstroken mogelijk, zeker bij een maximum snelheid van 80 km/uur.

Meer voorbeelden:

Aan Rob Jetten D66
Beste Rob, hoe geloofwaardig is de politiek nog als dit soort beslissingen wordt genomen, terwijl bekend is – op voorhand- dat meer asfalt geen oplossing is voor het probleem, dat er zoveel wél mogelijk is om files en extra luchtverontreiniging te voorkomen. Behoud en herstel van biodiversiteit wordt met dit onzalige plan ook niet vooruit geholpen. We hebben zoveel mogelijkheden het tij te keren en tegelijkertijd vooruit te komen. Ik begrijp niet dat we die niet zetten.

Aan Suzanne Kröger GroenLinks
Suzanne, voor mijn stemgedrag (GroenLinks) is jullie opstelling rond het Tracébesluit en de Ring erg belangrijk. Ik reken er op dat je er dwars voor gaat liggen!

Aan Carla Dik Faber CU
Als Nederland hebben we ons gecommitteerd aan het klimaat- akkoord. In 2020 moet een behoorlijke stap gemaakt worden met de reductie van CO2 en dan willen we toch de A27 verbreden. Een stuk bos verdwijnt en er wordt weer meer gereden. Tachtig kilometer per uur is ook een optie. Het bos blijft en er is minder CO2 uitstoot. Twee vliegen in een klap!

SBS Hart van Nederland besteedde ook aandacht aan de overhandiging van de actiekaarten:
Waar een wil is, is geen weg!

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!